Významné úspěchy

Úspěšný základní výzkum a moderní struktura

Kvalitu vědy na ÚOCHB pravidelně a důsledně hodnotí mezinárodní poradní sbor složený z uznávaných autorit z výzkumných ústavů a vysokých škol z celého světa. ÚOCHB je průkopníkem progresivního systému juniorských skupin s talentovanými vědci z různých zemí, přijatých na základě otevřené mezinárodní soutěže, během níž prokazují své jedinečné odborné znalosti a předkládají vědecké návrhy. Každých pět let procházejí všechny výzkumné skupiny komplexním hodnocením, které se přísně drží transparentních pravidel založených na vědeckých hodnotách.

Medicinální chemie a vývoj léčiv

ÚOCHB byl vždy aktivní a úspěšný v aplikovaném výzkumu a praktických aplikacích, zejména v medicinální chemii. Tradice započala v roce 1969 mastí s názvem Dermazulen, po níž následoval vývoj několika lidských peptidických hormonů a jejich analogů (lyzin-vazopresin, oxytocin).

Z globálního hlediska nejvýznamnější příspěvek představovala antivirotika založená na acyklických fosfonátech nukleotidů (zejména tenofovir jako součást léků Truvada, Atripla a dalších léků proti HIV a HBV), které na ÚOCHB objevil prof. Antonín Holý a které později vyvíjela a uvedla na trh společnost Gilead Sciences, Inc.

Kromě dobře známých antivirotik vzniklo ovšem na ústavu i několik dalších nukleosidových sloučenin, které byly schváleny pro použití jako léky. Mezi ně patří decitabin, který se používá při léčbě akutní myeloidní leukémie, azacytidin, jenž cílí na myelodysplastický syndrom (obě látky objevil kolega Antonína Holého Dr. Alois Pískala), a 9-(2,3-dihydroxypropyl)adenin (DHPA), acyklický nukleosidový analog objevený Antonínem Holým a klinicky používaný v antiherpetických mastech.

Gilead Sciences Research Centre na ÚOCHB

Unikátní spolupráce mezi ÚOCHB a společností Gilead Sciences, Inc. sahá do 90. let 20. století. V roce 2006 byl zřízen partnerský program s názvem Gilead Sciences Research Centre at IOCB Prague na počáteční období pěti let s ročním darem 1,1 milionu USD, jehož cílem bylo rozšířit úsilí ÚOCHB v oblasti výzkumu lidských chorob. Program byl obnoven v roce 2011 a znovu v roce 2016 se zvýšením ročního příspěvku na 1,35 milionu USD.

Registrované léčivé přípravky s účinnými látkami pocházejícími z ÚOCHB

ČERVENÁ – porodnictví, TMAVĚ MODRÁ – diabetes insipidus, RŮŽOVÁ – protizánětlivý a dezinfekční přípravek, ORANŽOVÁ – krvácení z žaludečních vředů, TMAVĚ ZELENÁ – herpes simplex, ŠEDÁ – cytomegalovirová retinitida, SVĚTLE ZELENÁ – infekce HIV a hepatitida typu B, SVĚTLE MODRÁ – hepatitida typu B, ŽLUTÁ – myelodysplastický syndrom, akutní myeloidní leukémie, PURPUROVÁ – infekce HIV

Antonín Holý a Alois Pískala: kontrastující osudy dvou spolužáků

Dva z nejvýznamnějších vědců ÚOCHB byli současníci, kteří studovali organickou chemii ve stejné třídě, ve svých vysokoškolských letech sdíleli ceny v soutěžích a později se stali celoživotními kolegy na ÚOCHB. Oba společnosti významně přispěli novými účinnými látkami používanými při léčbě závažných onemocnění. Jejich propojené osudy však byly výrazně odlišné. Zatímco Antonínu Holému přinesly jeho objevy slávu a bohatství, Alois Pískala stál vždy na okraji zájmu a jeho zásluhy čekají na plné uznání dodnes.

Prof. Antonín Holý

 • narodil se v roce 1936 v Praze
 • vystudoval organickou chemii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • na ÚOCHB působil od roku 1960 do roku 2012, z toho od roku 1994 do roku 2002 jako jeho ředitel
 • věnoval se výzkumu acyklických nukleosidfosfonátů
 • úspěšné účinné látky: adefovir, cidofovir a tenofovir (ve spolupráci s Erikem de Clercqem z Katolické univerzity v Lovani)
 • tyto látky byly patentovány a licencovány jako léčiva společnosti Gilead Sciences v roce 1990
 • antivirotika k léčbě infekce HIV, hepatitidy typu B a dalších nemocí
 • výrazný příjem z licenčních poplatků za patenty pro Antonína Holého a ÚOCHB a dlouhodobé partnerství mezi ÚOCHB a Gilead Sciences
 • obdržel mnoho vyznamenání a cen, nominován na Nobelovu cenu
 • oženil se ve věku 23 let se svou celoživotní partnerkou Ludmilou
 • zemřel v Praze v roce 2012
 • chemie nukleotidů a výzkum nukleových kyselin pokračuje na ÚOCHB v různých výzkumných skupinách

Dr. Alois Pískala

 • narozen v roce 1933 v Hlučíně
 • vystudoval organickou chemii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • na ÚOCHB působil od roku 1959 do roku 2009
 • výzkum 5-aza-analogů pyrimidinových bází
 • úspěšné účinné látky: 5-azacytidin (komerční název VIDAZA), 5-aza-2'-deoxycitidin/decitabin (DACOGEN)
 • patentovány a publikovány na ÚOCHB v polovině šedesátých let 20. století (trvalo dalších 40 let, než byly uvedeny na trh jako léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, dlouho poté, co platnost původních patentů vypršela)
 • cytostatika používaná při léčbě akutní myeloidní leukémie a myeloidního dysplastického syndromu
 • žádný příjem ani věhlas z patentů
 • uznání od ÚOCHB se dočkal krátce před svou smrtí
 • oženil se ve věku 80 let s Hanou
 • zemřel v Českém Brodě v roce 2018
 • na ÚOCHB a Univerzitě Johnse Hopkinse na jeho práci navazují nové studie modifikací jeho sloučenin

Komercializace výsledků základního výzkumu

V aplikovaném výzkumu pokračuje dlouhá tradice ÚOCHB v převádění výsledků základního výzkumu do produktů, které pomáhají lidem žít lepší život. Vybudovali jsme specializovanou infrastrukturu aplikovaného výzkumu, která sestává z několika interních spin-offů.

Současné vědecké superstar

Naši vědci září v mnoha různých oblastech chemie, od organické chemie po medicinální chemii, biochemii, teoretickou a výpočetní chemii, chemickou biologii, nanochemii a další oblasti. Dva z nejuznávanějších vědců na ÚOCHB jsou v současné době prof. Pavel Hobza, který objevil nepravou vodíkovou vazbu a čtyřikrát za sebou se dostal na seznam vědců s celosvětově největším počtem citací, jenž sestavuje společnost Clarivate Analytics, a prof. Josef Michl, odborník na fotochemii a molekulární rotory, který obdržel několik nominací na Nobelovu cenu za chemii.