Tenofovir

Kategorie: Acyklické nukleosidfosfonáty

Registrace a výrobci: Tenofovir disoproxil fumarát: Viread 2001, Truvada 2004, Atripla 2006, Complera/Eviplera 2011, Stribild 2012 (Gilead Sciences); Tenofovir alafenamid fumarát: Genvoya 2015, Odefsey 2016, Descovy 2016, Vemlidy 2016, Biktarvy 2018 (Gilead Sciences), Symtuza 2018 (Janssen Pharmaceutical)

Tenofovir (PMPA) syntetizoval jako první Antonín Holý. Zajímavé je, že původní patent, který Holý podal v roce 1984, nezmiňuje jeho použití k léčbě infekce HIV, protože virus byl objeven teprve o rok dříve. V roce 1985 Holý a Erik De Clercq zjistili, že PMPA v buněčných kulturách vykazuje anti-HIV aktivitu. V roce 1997 vědci z Gilead Sciences a University of California v San Franciscu prokázali účinek tenofoviru proti HIV u lidí.

Grafika: Tomáš Belloň / ÚOCHB