Tenofovir

Kategorie: Acyklické nukleosidfosfonáty

Registrace a výrobci: Tenofovir disoproxil fumarát: Viread 2001, Truvada 2004, Atripla 2006, Complera/Eviplera 2011, Stribild 2012 (Gilead Sciences); Tenofovir alafenamid fumarát: Genvoya 2015, Odefsey 2016, Descovy 2016, Vemlidy 2016, Biktarvy 2018 (Gilead Sciences), Symtuza 2018 (Janssen Pharmaceutical)

Tenofovir (PMPA) syntetizoval jako první Antonín Holý. Zajímavé je, že původní patent, který Holý podal v roce 1984, nezmiňuje jeho použití k léčbě infekce HIV, protože virus byl objeven teprve o rok dříve. V roce 1985 Holý a Erik De Clercq zjistili, že PMPA v buněčných kulturách vykazuje anti-HIV aktivitu. Učinek tenofoviru proti HIV u lidí prokázali vědci z Gilead Sciences a University of California v San Franciscu v roce 1997.

Tenofovir disoproxil fumarát

Proléčivo tenofoviru známé také jako tenofovir disoproxil fumarát (TDF) bylo vyvinuto ve společnosti Gilead Sciences. Toto proléčivo se zvýšenou perorální absorpcí se v lidském těle přeměňuje na účinnou látku tenofovir.

Léky:

 • Viread se v roce 2001 stal prvním antiretrovirovým lékem na bázi tenofovir disoproxil fumarátu schváleným v USA pro léčbu AIDS; v roce 2008 byl schválen i pro léčbu chronické hepatitidy B.
 • Přípravek Truvada kombinuje dvě různé účinné látky, tenofovir a emtricitabin, se synergickým účinkem, čímž umožňuje snížit dávku léku. Truvada byla schválena v roce 2006 pro léčbu AIDS a později též jako profylaxe u rizikové populace.
 • Atripla se stala první tabletou pro léčbu AIDS podávanou jednou denně. Lék kombinuje efavirenz s tenofovirem a emtricitabinem, snižuje virovou zátěž a zvyšuje počet CD4+ buněk.
 • Complera (USA) / Eviplera (EU) je dalším lékem kombinujícím tři sloučeniny (tenofovir, emtricitabin a rilpivirin) v jedné tabletě; podává se pacientům, kteří dosud nebyli léčeni na HIV.
 • Lék Stribild, známý také jako pilulka Quad, obsahuje kombinaci čtyř léčivých látek (elvitegravir, kobicistát, emtricitabin a tenofovir) pro léčbu AIDS. Tato kombinace přímo potlačuje replikaci viru.

Tenofovir alafenamid fumarát

Tenofovir alafenamid fumarát (TAF) je proléčivo tenofoviru objevené a vyvinuté společností Gilead Sciences. TAF umožňuje lépe řešit celoživotní léčbu u starší a stále více komorbidní populace žijící s HIV než předchozí TDF. Je lépe distribuován do cílových buněk, je účinný v mnohem nižších dávkách a má výrazně nižší nežádoucí vedlejší účinky, především je méně toxický pro ledviny a kosti.

Léky:

 • Vemlidy je ochranná známka TAFu.
 • Genvoya je přípravek odvozený od Stribildu, který kombinuje elvitegravir, kobicistat, emtricitabin a TAF.
 • Odefsey je přípravek odvozený od Complery, který kombinuje emtricitabin, rilpivirin a TAF.
 • Descovy je přípravek odvozený od Truvady, který kombinuje kombinaci emtricitabinu s TAF.
 • Biktarvy je přípravek, který kombinuje TAF s bictegravirem a emtricitabinem.
 • Symtuza je přípravek, který kombinuje TAF, darunavir, kobicistat a emtricitabin.

V roce 2013 se ÚOCHB a KU Leuven dohodly se společností Gilead Sciences na licenčních poplatcích z prodeje léků na bázi TAF po dobu deseti let od jejich uvedení na trh, tj. do roku 2025.

Grafika: Tomáš Belloň / ÚOCHB