Acyklické nukleosidfosfonáty

Od roku 1976 spolupracoval Antonín Holý (1936–2012) s Erikem De Clercqem z Rega institutu při Katolické univerzitě v Lovani v Belgii na vývoji nových antivirotik. Na počátku 80. let 20. století díky tomu byla objevena nová třída sloučenin – acyklické nukleosidfosfonáty (ANP) – s cílem vyvinout metabolicky stabilní izopolární a izosterické nukleotidové analogy.

Analogy ANP vykazovaly jedinečné spektrum protivirové a protinádorové aktivity.

Trnitá cesta vývoje léků

Holý a De Clercq podali klíčové patentové přihlášky na ANP v letech 1985 a 1986. Brzy na to byla licence na jejich využití prodána společnosti Bristol-Meyers (USA) a v roce 1987 byly zahájeny preklinické zkoušky. V Bristol-Meyers pokračoval rozsáhlý výzkum těchto látek následující dva roky. Po fúzi Bristol-Meyers s farmaceutickou společností Squibb v roce 1989 byl však vývoj ANP zastaven. Licenční smlouva naštěstí obsahovala klíčový odstavec: "V případě zastavení vývoje musí být všechna práva vrácena ÚOCHB spolu se všemi materiály, získanými výsledky a dokumentací."

John C. Martin, ředitel antivirové chemie v Bristol-Meyers Squibb, si uvědomil terapeutický potenciál těchto sloučenin a rozhodl se v jejich vývoji pokračovat. Sehnal peníze a přesunul svůj tým 14 výzkumníků do malé biotechnologické společnosti v Kalifornii nazvané Gilead Sciences. Gilead si poté nově licencoval patenty na ANP sloučeniny od ÚOCHB a Rega institutu. Jako nejslibnější sloučeniny bylu pro další vývoj byly vybrány látky cidofovir a adefovir. Tenofovir k nim byl přidán později.

Pro terapeutické použití v humánní medicíně byly nakonec schváleny čtyři sloučeniny ze skupiny ANP a postupně byly uvedeny na trh.

Revoluce v léčbě HIV a HBV

Léky založené na tenofoviru způsobily revoluci v léčbě pacientů s HIV a HBV. Pomohly zachránit miliony životů a dramaticky zlepšily kvalitu života pacientů s AIDS. Spolupráce Antonína Holého, Erika De Clercqa a Johna C. Martina vedla k dlouhodobému partnerství mezi ÚOCHB, Rega institutem a Gilead Sciences. Poplatky za licence k tenofoviru umožnily ÚOCHB kompletně zrekonstruovat areál ústavu, postavit novou budovu a zakoupit špičkové vybavení do laboratoří.

V roce 2006 bylo navíc založeno Výzkumné centrum Gilead Sciences na ÚOCHB (Gilead Sciences Research Centre at IOCB Prague). V jeho rámci poskytuje Gilead Sciences financování, které pomáhá rozvíjet výzkumné projekty zaměřené především na objevování nových léků.

Více o ANP sloučeninách