Cidofovir

Kategorie: Acyklické nukleosidfosfonáty

Registrace a výrobce: Vistide 1996 (Gilead Sciences)

Cidofovir (HPMPC) byl první prodávanou sloučeninou ze skupiny acyklických nukleosid fosfonátů (ANP) schválenou pro léčbu cytomegalovirové retinitidy u pacientů s AIDS. Potlačení replikace cytomegaloviru je způsobeno selektivní inhibicí virové DNA polymerázy, což vede k zablokování replikace.

Cidofovir se používá také k off-label léčbě závažných případů (zhoubných) papilomatóz, progresivní multifokální leukoencefalopatie způsobené JC virem, adenovirových infekcí a některých závažných infekcí způsobených poxviry (vaccinia, orf, molluscum contagiosum).

Grafika: Tomáš Belloň / ÚOCHB