Otevřená věda – stáže

Otevřená věda je projekt vědeckých stáží pro středoškolské studenty v ústavech Akademie věd včetně našeho. Více informací o projektu najdete zde.

Jaké stáže proběhly či probíhají u nás

2021

 • Studium mezimolekulových interakcí v kapalinách a krystalech (lektor Petr Bouř)
 • Modelování optických vlastností zlatých nanostruktur (lektor Petr Bouř)
 • Hledání nových typů RNA čepiček (lektorka Hana Cahová)
 • Syntheses of bio-active molecules (lektor Mohamed Farouk Hamissa)
 • Syntéza a charakterizace nových afinitních nosičů pro purifikaci proteinů (lektor Jan Pícha)
 • Syntéza a charakterizace mimetik hormonů s nepřirozeným disulfidickým můstkem (lektor Jan Pícha)
 • Endohedrální fullereny pro molekulární součástky (lektor Michal Straka)
 • Studium biologicky aktivních heterocyklů (lektor Jaroslav Šebestík)
 • Výpočetní chemie – kvantově-mechanické výpočty aplikovatelné na velké biomolekuly (lektor Jan Řezáč)
 • Synthesis and spectroscopic studies of collagen-type peptides (lektor Tao Wu)

2020

 • Main molecule of life: in vitro and in silico studies of DNA structure and functions (lektor Valery Andrushchenko)
 • Výpočty vibrační optické aktivity (lektor Petr Bouř)
 • Studium mezimolekulových interakcí spektroskopickými metodami (lektor Petr Bouř)
 • Příprava a izolace RNA pro LC-MS analýzu (lektorka Hana Cahova)
 • Syntheses of bio-active molecules (lektor Mohamed Farouk Hamissa)
 • Nové galektinové inhibitory (lektor Jakub Kaminský)
 • Chirální spektroskopie jako účinný nástroj při identifikaci různých krystalových forem léčiv (lektor Jakub Kaminský)
 • Endohedrální fullereny jako molekulární elektronické součástky (lektor Michal Straka)
 • Příprava biologicky aktivních heterocyklů (lektor Jaroslav Šebestík)
 • Radikalní život nebo život radikálů? Po stopách molekul s nepárovými elektrony pomocí magnetické rezonance (lektor Ján Tarábek)
 • Přesné kvantově-mechanické výpočty jako reference pro vývoj semiempirických metod (lektor Jan Řezáč)
 • Studies of collagen-like peptide (lektor Tao Wu)

2019

 • DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction (lektor Valery Andrushchenko)
 • Počítačové modelování vlastností nanodiamantů (lektor Petr Bouř)
 • Výpočty Ramanovy optické aktivity (lektor Petr Bouř)
 • Organic synthesis of acridine alkaloids (lektor Mohamed Farouk Hamissa)
 • Chiroptická spektroskopie pro komplexy histidinu s kovy (lektorka Jana Hudecová)
 • Nitrotyrosin a struktura neurodegenerativních peptidů (lektor Petr Niederhafner)
 • Anorexigenní neuropeptidy v regulaci příjmu potravy (lektorka Veronika Pražienková)
 • Studium biologicky aktivních heterocyklických sloučenin (lektor Jaroslav Šebestík)
 • Počítačové simulace mezimolekulových interakcí v proteinech (lektor Jan Řezáč)
 • Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologickou aktivitu (lektorka Lenka Žáková)
 • Rekombinantní příprava selektivních IGF-2 analogů (lektorka Lenka Žáková)