Tech transfer

Komercializace vědeckých výsledků ÚOCHB

Jedním ze strategických cílů ÚOCHB je systematická komercializace a převádění výsledků základního výzkumu do produktů, které přispívají k lepšímu životu. Ústav v tom má také dlouhou a úspěšnou tradici.

Od roku 2010 koordinuje veškeré aktivity spojené s přenosem výsledků do praxe, aplikacemi a problematikou duševního vlastnictví dceřiná společnost ústavu IOCB Tech (původně založená pod názvem IOCB TTO). K ní se v roce 2017 připojila další dceřiná společnost i&i Prague, která se zaměřuje na financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

Tyto firmy jsou v Česku považovány za čelní experty v oblasti biotechnologických projektů. Daří se jim úspěšně přitahovat místní i globální investiční skupiny a kapitál.

Pro aplikovaný výzkum jsme také vybudovali specializovanou výzkumnou infrastrukturu, která sestává z několika interních spin-offů, tzv. SWAT teamů, a skupin cíleného výzkumu, které se soustředí na dotažení nadějných výsledků vědecké činnosti do fáze, kdy by je bylo možné s nadějí na úspěch nabízet komerčním partnerům, zejména farmaceutickým firmám.

Registrované léky vycházející z výzkumu ÚOCHB