Tech transfer

ÚOCHB má dlouholetou tradici v převádění výsledků základního výzkumu do produktů, které přispívají k lepšímu životu. Pro aplikovaný výzkum jsme vybudovali specializovanou výzkumnou infrastrukturu, která sestává z několika interních spin-offů.

Od roku 2009 koordinuje veškeré aktivity spojené s přenosem výsledků do praxe, aplikacemi a problematikou duševního vlastnictví dceřiná společnost ústavu IOCB Tech. K ní se později připojila další dceřiná společnost i&i Prague, která se zaměřuje na financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

Tyto firmy jsou v Česku považovány za čelní experty v oblasti biotechnologických projektů. Daří se jim úspěšně přitahovat místní i globální investiční skupiny a kapitál, a to zejména díky úsilí současného zástupce ředitele pro strategický rozvoj prof. Martina Fuska, který je zakladatelem tech transferu na ÚOCHB.