Vedení & struktura

Vedení

Hlavními orgány ÚOCHB jsou Rada instituce, která slouží jako poradní orgán ředitele a rozhoduje o zásadních vědeckých otázkách, Dozorčí rada, která sleduje finanční a právní záležitosti, a ředitel, který zastupuje ústav jako statutární orgán.

Organizační struktura

Na rozdíl od technických a administrativních oddělení jsou vědecké skupiny na ústavu zařazeny v jednoúrovňové organizační struktuře. Skupiny pravidelně procházejí důkladným hodnocením mezinárodního poradního sboru. Ústav rovněž vypisuje "tenure-track” program pro zakládání nezávislých juniorských výzkumných skupin spojený s atraktivní finanční podporou.