Ředitel ústavu

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Jan Konvalinka vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1987–1991 absolvoval postgraduální studium v ÚOCHB, kam se po vědeckých stážích v Birkberk College v Londýně, University of Cardiff, v Heidelbergu a v Hamburku vrátil v roce 1997. Dnes zde na pozici Distinguished Chair vede skupinu Proteázy lidských patogenů.

V letech 2014–2022 působil jako prorektor pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy. Je členem Učené společnosti ČR a dalších vědeckých společností. Působí rovněž jako předseda vědecké rady Nadačního fondu Neuron.

V květnu 2022 byl na základě doporučení Rady ÚOCHB jmenován ředitelem ÚOCHB na pětileté funkční období. Funkce se ujal 1. června 2022.


Zástupci ředitele