Zástupci ředitele

  • Ředitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

  • Zástupkyně ředitele pro výzkum: doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.
  • Zástupce ředitele pro translační výzkum: prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
  • Zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
  • Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Jiří Cairola

Zástupkyně ředitele pro výzkum

doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Pavlína Řezáčová vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2004 také získala doktorát z molekulární biologie, genetiky a virologie. V letech 2005–2007 pracovala jako postdoktorandka v UT Southwestern Medical Center v Dallasu v USA. Od roku 2007 na ÚOCHB vede skupinu Strukturní biologie. Působí jako pedagog na Univerzitě Karlově, VŠCHT v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde byla v roce 2019 jmenována docentkou v oboru biofyzika. Ve svém výzkumu se zaměřuje na strukturní studium biologicky a medicínsky relevantních proteinů a komplexů s cílem porozumět jejich biologické roli a způsobům, jak jejich aktivitu ovlivňovat.

Zástupce ředitele pro translační výzkum

prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Martin Fusek je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v oboru organická chemie, v roce 1988 mu byl udělen titul CSc. v oboru biochemie. V letech 1989–1995 pracoval jako postdoktorand v USA a v Německu, následně se přesunul do průmyslu a pracoval pro společnosti Sigma-Aldrich a Merck. Od roku 1995 přednáší na VŠCHT, kde mu byl v roce 2012 udělen titul profesora v oboru biochemie. Od roku 2007 se věnuje problematice technologického transferu v ÚOCHB a od roku 2009 je ředitelem jeho dceřiné společnosti IOCB Tech, která pro ústav zajišťuje proces transferu technologií.

Zástupce ředitele pro mezinárodní vztahy

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.

Zdeněk Hostomský vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě a dějiny filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Následně působil v Ústavu molekulární genetiky, kde se zabýval genovým inženýrstvím a kde také v roce 1983 obdržel titul CSc. V roce 1985 odjel do USA na roční stáž v Caltechu, v roce 1987 pak do USA emigroval a pracoval pro společnosti Agouron Pharmaceuticals, Warner Lambert a nakonec Pfizer, kde se v roce 2000 stal výkonným ředitelem Výzkumného centra rakoviny. V letech 2012–2022 působil jako ředitel ÚOCHB. Po skončení jeho mandátu mu byla udělena pozice Honorary Chair.