Společenská odpovědnost


ÚOCHB poskytuje cílenou podporu rodičům ve vědě, podporuje mladé vědce a vědkyně a vybízí k zapojování do komunitního života. Ústav také oceňuje partnerství s neziskovými organizacemi, podporuje popularizaci a vědecké iniciativy a nadace.

Podporujeme matky ve vědě

Jednou z našich priorit je umožnit matkám, aby udržely krok s vědou při současné péči o malé děti. ÚOCHB proto nabízí svým zaměstnankyním zvláštní podporu na péči o děti.

Podporujeme mladé a excelentní vědce

ÚOCHB vítá a podporuje iniciativy zaměřené na usnadnění života vynikajících mladých vědců a úspěšný rozvoj jejich kariéry.

Spolupráce s vysokými školami

ÚOCHB se snaží přilákat na české vysoké školy vědce světové úrovně. Profesorská pozice dotovaná ÚOCHB je jedinečným nástrojem zřízeným mezi ÚOCHB a Univerzitou Karlovou.

Kampus Dejvice

Iniciativa Kampus Dejvice propojuje od roku 2015 ÚOCHB s místními vysokými školami a Národní technickou knihovnou v pražských Dejvicích. Kampus Dejvice s podporou místní městské části organizuje řadu aktivit a akcí pro studenty i širokou veřejnost.

Partnerství