HR Award

HR Excellence in Research Award neboli HR Award je ocenění Evropské komise udělované vědeckým institucím a univerzitám, které implementují principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a pracovnice a Kodexu pro nábor vědeckých pracovníků a pracovnic.

V ÚOCHB jsme se přihlásili k principům Charty a Kodexu na podzim roku 2019 a na základě vnitřní analýzy jsme připravili HR strategii a akční plán. Součástí obou dokumentů je i implementace moderních HR principů vhodných pro akademické prostředí a garantujících, že nábor nových zaměstnanců je vždy otevřený, transparentní a založený výhradně na vědeckých úspěších uchazečů a uchazeček. Zároveň se snažíme zajistit, aby zaměstnání v ÚOCHB bylo v kariéře každého výzkumného pracovníka pozitivním krokem.

ÚOCHB získal ocenění HR Award 12. listopadu 2021.

Hlavní kontakty

Koordinátorka HR Award:

Zmocněnkyně pro rovné příležitosti:

Základní dokumenty

PDF
HR Award – HR Strategy & Action Plan (Interim Assessment, Fall 2023) PDF (6 MB)
PDF
HR Award – HR Strategy & Action Plan PDF (435 kB)
PDF
HR Award – OTM-R Checklist PDF (219 kB)
PDF
Equal Opportunities Plan (2021–2026) PDF (2 MB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers – Annual report (November 2023) PDF (339 kB)