HR Award

HR Excellence in Research Award neboli HR Award je ocenění Evropské komise udělované vědeckým institucím a univerzitám, které implementují principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a pracovnice a Kodexu pro nábor vědeckých pracovníků a pracovnic.

V ÚOCHB jsme se přihlásili k principům Charty a Kodexu na podzim roku 2019 a na základě vnitřní analýzy jsme připravili HR strategii a akční plán. Součástí obou dokumentů je i implementace moderních HR principů vhodných pro akademické prostředí a garantujících, že nábor nových zaměstnanců je vždy otevřený, transparentní a založený výhradně na vědeckých úspěších uchazečů a uchazeček. Zároveň se snažíme zajistit, aby zaměstnání v ÚOCHB bylo v kariéře každého výzkumného pracovníka pozitivním krokem.

ÚOCHB získal ocenění HR Award 12. listopadu 2021.

Hlavní kontakty

Koordinátorka HR Award:

Zmocněnkyně pro rovné příležitosti:

Základní dokumenty

PDF
HR Award – HR Strategy & Action Plan PDF (435 kB)
PDF
HR Award – OTM-R Checklist PDF (219 kB)
PDF
Equal Opportunities Plan (2021–2026) PDF (2 MB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers Report (July 2022) PDF (301 kB)
PDF
Equal Opportunities at IOCB Prague – Monitoring Report 2022 PDF (122 kB)