Vybrané granty

Granty Evropské komise

ÚOCHB je úspěšný v získávání různých typů grantů Evropské komise, včetně ERC Advanced grantů určených pro mezinárodně etablované vědce, které obdržel prof. Josef Michl a předčasně zesnulý Detlef Schröeder, či ERC Starting grantů pro začínající vědce, které získali Hana Cahová, Tomáš Slanina a Milan Vrábel. Podívejte se na seznam dalších. 

Projekty programu EXCELES

ÚOCHB je součástí unikátních výzkumných platforem v oblasti virologie a bakteriologie, onkologie a metabolických onemocnění a kardiovaskulárních chorob: Národního institutu virologie a bakteriologie (NIVB), Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR) a Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia).

Gilead Sciences Research Centre

Počátky jedinečné spolupráce mezi ÚOCHB a americkou farmaceutickou společností Gilead Sciences se datují do počátků devadesátých let minulého století. V roce 2006 byl zahájen partnerský program nazvaný Gilead Sciences Research Centre, v jehož rámci Gilead poskytuje ústavu finanční dary na podporu základního výzkumu.

Operační programy MŠMT

ÚOCHB rovněž získává financování z operačních programů MŠMT spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

Mezinárodní projekty

Vědcům z ÚOCHB se podařilo získat řadu prestižních mezinárodních grantů, například EMBO Installation granty či projekty financované britským Medical Research Council (MRC). Podívejte se na kompletní seznam těchto projektů. 

Granty programu Inter-Excellence

ÚOCHB se úspěšně zapojil do významných projektů bilaterální spolupráce s partnery z USA, Izraele a Indie. Vědci z ÚOCHB rovněž řeší projekty navázané na akce Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST).