Granty Evropské komise

ERC – Granty Evropské výzkumné rady

Advanced granty

Starting granty

Proof of Concept granty

ERC CZ – Národní program

  • Viral RNA modifications – The essential steps in protein cofactors, Project no. LL1603, MŠMT – ERC CZ (LL), 2017–2021 (Hana Cahová)

Kolaborativní projekty

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Výzkumné infrastruktury

Joint Programming