HR Award – Milníky

2024

  • Leden: Obdrželi jsme zprávu EC Consensus Report for HR Award Interim Assessment. ÚOCHB úspěšně přešel z implementační fáze do obnovovací fáze HR Award.
  • Leden: Zveřejnili jsme zprávu "Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers – Annual report (November 2023)".

2023

  • Listopad: Předložili jsme interní přehled pro průběžné hodnocení HR Award.
  • Listopad: Zveřejnili jsme aktualizovanou verzi HR strategie a akčního plánu "HR Award – HR Strategy & Action Plan (Interim Assessment, Fall 2023)".
  • Květen: Zmocněnkyně pro rovné příležitosti Blanka Collis absolvovala kurz "Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I", který zajišťuje NKC – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR.
  • Leden: Zveřejnili jsme Etický kodex výzkumných pracovníků ÚOCHB a zřídili jsme Etickou komisi ÚOCHB.

2022

  • Listopad: Zveřejnili jsme zprávu "Equal Opportunities at IOCB Prague – Monitoring Report 2022".
  • Srpen: Zveřejnili jsme zprávu "Equal Opportunities at IOCB Prague in Numbers Report".
  • Únor: Blanka Collis byla jmenována zmocněnkyní pro rovné příležitosti.
  • Leden: Zveřejnili jsme dokument "Equal Opportunities Plan (2021–2026)".