Etická komise ÚOCHB

Předsedkyně:

  • RNDr. Irena G. Stará, CSc. (ÚOCHB)

Členové:

  • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (VŠCHT)
  • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)

Podání Etické komisi

Podání Etické komisi se předkládá v písemné podobě na některý z těchto kontaktů: