Nadace Experientia

ÚOCHB podporuje Nadaci Experientia založenou v roce 2013 Hanou a Dalimilem Dvořákovými, bývalými pracovníku ÚOCHB. Dvořákovi se rozhodli věnovat peníze, které získávají z licenčních poplatků spojených s antivirovými sloučeninami vyvinutými na ÚOCHB, zpět vědě a vysvětlují, že je to konec konců zdroj, odkud tyto peníze pocházejí.

Nadace Experientia podporuje mladé vědce v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie během výzkumných pobytů v zahraničí a rovněž poskytuje startovací granty, které jim mají pomoci rozjet vlastní výzkumné skupiny v České republice.