Rada instituce

Rada instituce spolu s ředitelem rozhoduje o zásadních vědeckých a organizačních otázkách spojených s ústavem.

Předseda:

Místopředseda:

Interní členové:

Externí členové:

  • prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. (Fakulta chemické technologie, VŠCHT)
  • prof. RNDr. Jan Černý, PhD. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)
  • prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT)

Rada byla zvolena na období od prosince 2021 do listopadu 2026.