Dozorčí rada

Hlavním úkolem dozorčí rady je monitorovat finanční a právní záležitosti týkající se administrativy ústavu.

Předseda:

  • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologicý ústav AV ČR)

Místopředseda:

Členové rady:

  • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Biologické centrum AV ČR)
  • Mgr. Matěj Kliman
  • doc. Ing. Jiří Krechl, CSc. (CzechInvest)
  • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR)
  • JUDr. Michal Strouhal (Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář)