Kontrolní mechanismy

Hospodaření ÚOCHB kontrolují jeho orgány ustavené v souladu se zákonem o veřejných výzkumných institucích (341/2005 Sb.): Rada instituce, Dozorčí rada a zřizovatel.

Hospodaření IOCB Tech podléhá přímé kontrole ÚOCHB prostřednictvím Dozorčí rady IOCB Tech, která je složená z nominantů kontrolních orgánů ÚOCHB. Společnost jí předkládá čtvrtletní účetní výkazy, včetně platů a nákladů na služební cesty. Významná rozhodnutí společnosti schvaluje ředitel ÚOCHB.

Pro zajištění koherence rozhodování a maximální transparentnosti podléhá působnosti Dozorčí rady IOCB Tech i její dceřiná společnost i&i Prague, která jí rovněž předkládá své čtvrtletní účetní výkazy. i&i Prague má navíc vlastní Investiční radu, která kontroluje její nakládání s finančními prostředky a schvaluje veškerá investiční a další významná rozhodnutí. I obsazení této rady vychází z hierarchie rozhodování a kontroly ÚOCHB – jejími členy jsou ředitel ÚOCHB, zástupci Rady instituce a Dozorčí rady ÚOCHB a ředitel IOCB Tech.

Celoroční finanční závěrka obou firem je pak nad rámec zákona auditována.

Na všech stupních je tak zajištěn dohled hlavních orgánů ÚOCHB.