Adefovir

Kategorie: Acyklické nukleosidfosfonáty

Registrace a výrobce: Hepsera 2002 (Gilead Sciences)

Adefovir (PMEA) je nukleotidový analog vyvinutý pro léčbu chronické hepatitidy B blokováním reverzní transkriptázy viru hepatitidy B. Adefovir byl poprvé syntetizován Antonínem Holým v roce 1987.

Lék byl původně vyvinut společností Gilead Sciences pro léčbu infekce HIV pod značkou Preveon. V listopadu 1999 doporučil expertní panel americké FDA, aby lék neschválila k použití s hledem na závažnost a četnost toxických účinků na ledviny při dávkách 60 nebo 120 mg. Agentura se doporučením řídila a adefovir pro léčbu HIV neschválila.

Vývoj však pokračoval pro léčbu hepatitidy B, u níž se zjistilo, že je účinný při mnohem nižší dávce 10 mg. Adefovir tak mohl být schválen jako lék k léčbě hepatitidy B pod obchodním názvem Hepsera v roce 2002 v USA a v roce 2003 v EU.

Grafika: Tomáš Belloň / ÚOCHB