Azacitidin, Decitabin

Kategorie: Modifikované nukleosidy

Registrace a výrobci: Vidaza 2004 (Pharmion, Celgene), Dacogen 2006 (MGI Pharma, Otsuka America Pharmaceutical, Inc.)

Výzkum 6-azapyrimidinů a 5-azapyrimidinů a jejich nukleosidů prováděný v ÚOCHB vedl k objevu účinných antimetabolitů. Analogy cytidinu 5-azacytidin a 2-deoxy-5-azacytidin byly poprvé syntetizovány, patentovány a publikovány Aloisem Pískalou v polovině 60. let. Trvalo ale ještě 40 let, než byla tato cytostatika uvedena na trh (Vidaza společností Pharmion Corporation v roce 2004 a Dacogen společností MGI Pharma v roce 2006), dlouho po vypršení platnosti původních patentů.

Protože patentová ochrana již nebyla k dispozici, získala tato léčiva označení orphan drugs, tj. léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, v tomto případě pro léčbu myelodysplastických syndromů a později pro léčbu akutní myeloidní leukemie.