Podpora české vědy a společenská odpovědnost

Společnost IOCB Tech byla průkopníkem v oblasti profesionálního transferu technologií v ČR a po celou dobu se o své zkušenosti bezplatně dělila s ostatními tuzemskými kancelářemi technologického transferu. Tato oblast se nyní dynamicky rozvíjí a přináší českým vědeckým institucím úspěchy. Jsme hrdí, že k tomu naše kancelář pro transfer technologií mohla svým příkladem a zkušenostmi přispět.

Společnost IOCB Tech se v této oblasti nadále aktivně angažuje, a to například spoluprací se spolkem Transfera či spoluprací s agenturou CzechInvest.

Společenská odpovědnost

V rámci své společenské odpovědnosti (CSR) podporuje IOCB Tech formou darů rozvoj určitých vědeckých oblastí na českých univerzitách, neziskové organizace pomáhající vědcům v ČR a další společensky významné projekty či instituce.

Pomoc během koronavirové krize

  • V roce 2020 IOCB Tech pomohla v boji s onemocněním covid-19 rychle uvolněnými finančními prostředky na rozjezd klíčových vědeckých projektů v oblasti výzkumu a vývoje nových diagnostických testů na SARS-CoV-2.
  • Společnost darovala Zdravotnímu ústavu v Ostravě sady pro 10 tisíc izolací virové RNA pro testování na covid-19 v celkové hodnotě 780 tisíc korun.

Podpora univerzit

Podpora neziskových organizací a dalších projektů