Tisková zpráva, Fotogalerie

VŠCHT a ÚOCHB vytvoří mimořádnou vědeckou pozici

2. října 2019
VŠCHT a ÚOCHB vytvoří mimořádnou vědeckou pozici
Zleva: Zdeněk Hostomský (ředitel ÚOCHB), Martin Fusek (ředitel IOCB Tech), Karel Melzoch (rektor VŠCHT Praha) a Radek Cibulka (VŠCHT Praha)

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vznikne nová prestižní pozice „Chair – Medicinal Chemistry“, která je určena pro špičkového zahraničního odborníka v oblasti výzkumu a vývoje léčiv. Umožní to netradiční forma spolupráce s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, který angažmá nového vědce či vědkyně podpoří finančním darem ve výši 7 milionů korun na dobu 5 let. Peníze poslouží také jako startovní finanční balíček pro rozjezd nové excelentní výzkumné skupiny na VŠCHT Praha.

Smlouvu podepsali představitelé obou institucí 2. října 2019. Pozice bude vypsána během zimních měsíců, kdy proběhne otevřená mezinárodní soutěž. Ve výběrové komisi budou zástupci VŠCHT Praha, ÚOCHB a také dva zahraniční vědci.

„Jedná se o velkorysé prohloubení naší dlouholeté spolupráce. Řada našich absolventů pokračuje ve vědecké kariéře na ÚOCHB, studenti tam pracují na výzkumných projektech. Pořádáme také společně letní školu s výraznou mezinárodní účastí a samozřejmě sousedíme v rámci Kampusu Dejvice,“ říká Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha.

„Jak známo, náš ústav je ve velmi šťastné finanční situaci, a proto se setrvale snažíme hledat nové způsoby, jak povzbudit výzkum nejen u nás, ale i na univerzitách v České republice, a napomoci tak tomu, aby se vyrovnaly světové špičce, zejména v oblastech, kde jsme kompetitivní,“ říká ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský. „Právě finanční podpora nových profesorských pozic v oboru medicinální chemie na našich partnerských školách je příležitostí jak posílit mezinárodní charakter těchto institucí a zvýšit jejich atraktivitu pro špičkové mladé vědce ze zahraničí. Doufám, že tím také půjdeme příkladem a povzbudíme k podobné podpoře i další velké donátory, nadace či soukromé společnosti.“
Zleva: Martin Fusek (ředitel IOCB Tech) a Karel Melzoch (rektor VŠCHT Praha) Zleva: Martin Fusek (ředitel IOCB Tech) a Karel Melzoch (rektor VŠCHT Praha) Zleva: Zdeněk Hostomský (ředitel ÚOCHB), Martin Fusek (ředitel IOCB Tech), Karel Melzoch (rektor VŠCHT Praha) a Radek Cibulka (VŠCHT Praha)
„Medicinální chemie je extrémně perspektivní vědecká oblast. Excelentní vědec ze zahraničí s sebou přinese řadu cenných poznatků a kontaktů, vytvoří novou výzkumnou skupinu, což je velká příležitost pro naše studenty, kteří se budou moci podílet na špičkovém výzkumu,“ říká profesor Radek Cibulka z VŠCHT Praha, která je tradiční líhní talentů v souvisejících oborech, jako je syntéza a výroba léčiv, organická chemie, biochemie a další.

Prostředky na vytvoření nové pozice poskytne dceřiná společnost ústavu IOCB Tech. „Jsem moc rád, že naše společnost IOCB Tech může aktivně participovat na spolupráci Akademie věd ČR s vysokými školami,“ uvádí ředitel společnosti a zástupce ředitele ÚOCHB prof. Martin Fusek. „Pro ÚOCHB je VŠCHT tím nejpřirozenějším partnerem, a to nejen geograficky. Věřím, že vědecká i pedagogická spolupráce mezi oběma institucemi se bude dále úspěšně rozvíjet.“

V České republice se v krátké době jedná o druhou mimořádnou vědeckou pozici, která vznikla díky štědré podpoře ÚOCHB. V prvním případě vyústila spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v angažmá dr. Martina Zoltnera ze skotské Univesity of Dundee, kde se věnoval mimo jiné výzkumu nových antimalarik. Nyní už působí ve společném Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV).
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem špičkového studia a výzkumu v oblasti chemie v České republice. Patří mezi největší vzdělávací a badatelské instituce zaměřené na technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a životní prostředí. Na škole studuje přes 4000 studentů, přičemž zcela mimořádný je podíl doktorandů, kterých má škola v průměru 700. Některé ze studijních programů jsou v rámci ČR jedinečné a klíčové pro budoucnost celé republiky. Škola spolupracuje s více než 100 akademických institucí převážně v Evropě, ale i USA, Kanadě, Japonsku, Vietnamu atd.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích. 
Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow