Tisková zpráva

Společnost IOCB Tech darovala 7 milionů korun na boj s koronavirem

27. března 2020
Společnost IOCB Tech darovala 7 milionů korun na boj s koronavirem

Firma IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) zaměřující se na transfer technologií, darovala 7 milionů korun na výzkum a vývoj nových diagnostických testů pro onemocnění COVID-19. 5 milionů korun směřuje týmům Dr. Ruth Tachezy a Prof. Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK), 2 miliony korun byly poskytnuty týmu Dr. Petra Bartůňka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG).

V současné krizové situaci způsobené šířením nového koronaviru iniciovala pracoviště Akademie věd ve spolupráci s univerzitami řadu projektů zaměřených na výrazné navýšení testovacích kapacit zdravotnického systému, které bude potřeba v následujících týdnech a měsících. Součástí těchto snah je kromě poskytnutí dodatečných testovacích kapacit také výzkum a vývoj jednodušších a rychlejších metod, které umožní dramatické zrychlení testování.

Jednou z nejproblematičtějších fází testování, na kterou se zaměřuje i výzkum na ÚOCHB, je izolace RNA viru z odebraných vzorků. Smyslem finanční podpory IOCB Tech je umožnit vědeckým týmům z jiných institucí okamžitě rozšířit jejich projekty, které se na toto zásadní úzké hrdlo celého procesu zaměřují, a nemuset čekat do doby, než dorazí další finance od státu a jeho agentur. 

„Podle vyjádření odborníků je jedním z klíčových faktorů co nejširší a nejrychlejší testování pacientů s podezřením na nákazu, a proto je třeba řádově navýšit současné kapacity,“ říká Prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB Tech a zástupce ředitele ÚOCHB. „Na ÚOCHB, PřF UK a ÚMG nyní pracují kolegové na nové metodě a jejím zavedení, ale potřebují finance na nákup chemikálií a nutných zařízení a tam přesně náš dar směřuje. A platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává.“ 

Foto: Tomáš Belloň / ÚOCHB
„Na ÚOCHB, PřF UK a ÚMG nyní pracují kolegové na nové metodě a jejím zavedení, ale potřebují finance na nákup chemikálií a nutných zařízení a tam přesně náš dar směřuje.“
— Prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB Tech

„Dr. Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK je naše přední viroložka, která v posledních týdnech velmi obětavě a bez finanční podpory vyvíjí nové metody pro testování SARS-CoV-2. Spolu s Prof. Ivanem Hirschem a kolegy z 1. LF bude zodpovědná za zavedení těchto metod ve společném pracovišti UK a Akademie věd v BIOCEVu. Tým vědců kolem Dr. Petra Bartůňka právě dokončuje práce na vytvoření opravdu velkorysé testovací linky s využitím pokročilých robotických technologií,“ říká doc. Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost a koordinátor akademických pracovišť pro testování na koronavirus. „Ty prostředky přišly včas a jsou v těch nejlepších rukou,“ dodává.

„Ty prostředky přišly včas a jsou v těch nejlepších rukou.“
— doc. Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost

Potřeba překlenovacích finančních prostředků pro vědecké týmy pracující na klíčových projektech pro zvládnutí epidemie koronaviru v příštích měsících se ukázala počátkem tohoto týdne. Během několika dní byly vyřešeny všechny formality, finance byly odeslány a v pátek by měly být na účtech Univerzity Karlovy a Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

„IOCB Tech je akademická firma zaměřená na transfer technologií, jejíž příjmy jsou odměnou za zprostředkování a vyjednání licenčních smluv našeho ústavu s komerčními partnery, včetně licenčních smluv za antivirotika, která vzešla ze základního výzkumu,“ vysvětluje Dr. Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „Právě v této pohnuté době se nám zpětně potvrzuje moudrost a praktičnost vytvoření takové firmy, která může velmi pružně a konkrétně zareagovat na potřeby dané situace. I tímto způsobem se dostávají vydělané peníze zpět do vědy na boj proti virovému onemocnění a kruh se uzavírá,“ doplňuje Zdeněk Hostomský.

„Právě v této pohnuté době se nám zpětně potvrzuje moudrost a praktičnost vytvoření takové firmy, která může velmi pružně a konkrétně zareagovat na potřeby dané situace.“
— Dr. Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB

IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, se zabývá transferem technologií. Firma pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby výsledky výzkumu sloužily celé společnosti. Společnost se podílela na procesu dojednání a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, jako např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. V roce 2019 přesáhl zisk ÚOCHB z těchto licencí více než 80 mil. dolarů. Současné portfolio zahrnuje projekty zaměřené na centrální nervovou soustavu (epilepsie a neuropatická bolest), záněty, rakovinu, mikrobiální rezistenci, separační metody a nástroje pro výzkum.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow