Článek

Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové

11. srpna 2022
Nadační fond IOCB Tech přijímá žádosti o Pamětní grant Martiny Roeselové
Martina Roeselová (1965–2015) uznávaná a oblíbená vědkyně, která působila v ÚOCHB.

Pamětní grant Martiny Roeselové připomínající památku úspěšné a oblíbené vědkyně z ÚOCHB bude nově udělovat Nadační fond IOCB Tech, který letos založila dceřiná společnost ústavu IOCB Tech. 

Stipendium ve výši 150 tisíc na jeden rok je určeno pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro krytí služeb spjatých s péčí o dítě a je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte apod.

Grant až dosud uděloval Nadační fond Martiny Roeselové. Od letošního roku jej v souvislosti s plánovaným sloučením obou fondů převzal a uděluje Nadační fond IOCB Tech, který se rozhodl navýšit příspěvek ze 120 tisíc na 150 tisíc korun.

Žádosti o grant na rok 2023 je možné podávat do 15. října 2022. Podrobné informace o podmínkách udělení grantu a podávání žádostí najdete na webu fondu: nf-iocbtech.cz/grant.

Kdo byla Martina Roeselová

Martina Roeselová (1965–2015) byla mezinárodně uznávaná vědkyně působící v oboru fyzikální chemie. Vystudovala biofyziku a chemickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Doktorské studium v oboru biofyzikální chemie, chemické a makromolekulární fyziky absolvovala v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a na MFF UK pod vedením prof. Pavla Jungwirtha.

V roce 2003 obhájila disertační práci a poté absolvovala postdoktorální pobyt na University of California Irvine. O rok později nastoupila jako vědecká pracovnice do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde působila až do své smrti v roce 2015, kdy podlehla ve věku nedožitých 50 let rakovině.

Během své plodné vědecké kariéry vychovala s podporou svého muže Marka tři děti. Přitom podporovala také začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci. Pro to vše byla Martina oblíbenou přednášející, školitelkou a kolegyní. 

Historie grantu

Když Martina zemřela, rozhodli se její kolegové založit při ÚOCHB na její počest vědecké stipendium určené pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandy a postdoktorandky, kteří se snaží kombinovat náročnou vědeckou práci s co nejlepší péčí o předškolní dítě, a nazvali je Pamětním grantem Martiny Roeselové. Grant finančně podpořila rodina Martiny Roeselové a řada další soukromých dárců.

V roce 2017 byl z iniciativy manžela Martiny Marka Roesela a tehdejšího ředitele ÚOCHB Zdeňka Hostomského založen Nadační fond Martiny Roeselové, který grant nadále uděloval. Do roku 2022 fond rozdělil 24 vědkyním a vědcům 2.880.000 korun.

V roce 2022 převzal péči o grant a jeho další rozvoj Nadační fond IOCB Tech, který založila firma IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow