Článek, Fotogalerie

Grant podpoří deset mladých vědců-rodičů částkou 1,5 milionu korun

20. prosince 2022
Grant podpoří deset mladých vědců-rodičů částkou 1,5 milionu korun

Rodičovství a špičková věda – dvě poslání, která vyžadují celého člověka, ale která mladé vědkyně a mladí vědci na prahu kariéry často svízelně kombinují bez dostatečné institucionální podpory. Právě proto mnozí z nich končí ve vědě dříve, než dokázali změnit svět, nebo odsouvají rodičovství, aby na začátku kariéry neztratili kontakt s vědou. Pomoci v této situaci se jim snaží vědecké stipendium nazvané Pamětní grant Martiny Roeselové. Nadační fond IOCB Tech založený při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v něm nyní podpoří deset bádajících celkovou částkou 1,5 milionu korun.

Podpora pro mladé vědce-rodiče

Pamětní grant Martiny Roeselové je určen pro postgraduální studentky a studenty a začínající vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku. Nadační fond IOCB Tech jím podpoří 10 nadějných tváří české vědy ročním stipendiem 150 tisíc korun.

„Náš fond vznikl mimo jiné proto, aby podporoval rozvoj vědy. Nechceme ale suplovat vládní agentury financující vědecké projekty, nýbrž se zaměřit na hluchá místa v systému, jimž se institucionální podpora vyhýbá. To se týká i začínajících vědkyň a vědců, kteří se snaží prosadit v extrémně náročném prostředí současné vědy, a to často v době, kdy zároveň zakládají rodinu a pečují o své potomky,“ říká předsedkyně správní rady fondu Barbara Eignerová. „Náš grant jim chce pomoci obojí snáze zkombinovat a zvládnout. Nechceme ztrácet mladé nadějné vědkyně a vědce jen proto, že si nemohou dovolit pružné hlídání dětí na pár hodin denně.“

Odkaz Martiny Roeselové

Pamětní grant vznikl při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR na památku předčasně zesnulé vědkyně a oblíbené mentorky Martiny Roeselové. Ta vedle úspěšné vědecké kariéry vychovala s podporou svého manžela Marka tři děti a současně neúnavně podporovala začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci.

Na toto působení navazuje grant nesoucí jméno Martiny Roeselové a poskytující finanční podporu mladým vědkyním a vědcům z českých univerzit a výzkumných institucí, aby během prvních let rodičovství nepřišli o kontakt s vědou a mohli se nadále věnovat i svému výzkumu.

Pamětní granty předány

Nadační fond IOCB Tech nyní při slavnostním ceremoniálu v pátek 16. prosince představil 10 příjemkyň a příjemců, z nichž každý obdrží 150 tisíc korun na zajištění péče o předškolní děti. Stipendium na rok 2023 obdrží:

  • Dora Čertnerová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
  • Vojtěch Hamala, Ústav chemických procesů AV ČR
  • Kateřina Hromasová, České vysoké učení technické v Praze / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
  • Barbora Chattová, Ph.D. , Přírodovědecká fakulta MUNI
  • Karolína Lavičková, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
  • Helena Peschelová, CEITEC / Přírodovědecká fakulta MUNI
  • Kateryna Semenovykh, Fyziologický ústav AV ČR
  • Ondřej Sotolář, Fakulta informatiky MUNI
  • Alžbeta Štefela, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK
  • Niluka Wickramasinghe, Česká zemědělská univerzita v Praze

Pamětní grant Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje postgraduální studentky a studenty a postdoktorandky a postdoktorandy v oblasti přírodních věd, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice. Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun.

Grant připomíná památku Martiny Roeselové (1965–2015), mezinárodně uznávané vědkyně působící v oboru fyzikální chemie. Ta během své plodné vědecké kariéry vychovala s podporou svého muže Marka tři děti, přitom podporovala také začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci.

Nadační fond IOCB Tech

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, aby dlouhodobě podporoval rozvoj výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizaci vědy. Fond financuje širokou paletu projektů. Zaměřuje se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Podporuje také studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost. Od svého vzniku rozdělit fond přes 13 milionů korun.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow