Tisková zpráva

Českou vědu podpoří nový Nadační fond IOCB Tech

3. května 2022
Českou vědu podpoří nový Nadační fond IOCB Tech

Cílem právě založeného Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.

„Naše firma pomohla uvést do praxe řadu významných objevů a je pro nás samozřejmé, že část ze zisků do vědy vracíme. Soustředíme se na projekty, které mají velký potenciál pro celou společnost a potřebují peníze okamžitě, nebo shání financování velmi obtížně. Nový nadační fond nám umožní tuto podporu dlouhodobě a systematicky rozvíjet,“ vysvětluje Martin Fusek, jednatel společnosti IOCB Tech, která fond založila.

Fond bude financovat širokou paletu projektů. Zaměří se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Bude také podporovat studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

„Přímá podpora konkrétních projektů a vědců je nesmírně důležitá, stejně jako snaha, aby jejich poznatky byly v konečném důsledku přínosem pro společnost. Pevně doufám, že se fond bude podílet na vzniku celé řady zajímavých objevů, nápadů i projektů, které zdůrazní důležitost vědy a jejích výsledků v našich životech,“ uvádí předsedkyně správní rady fondu Barbara Eignerová.

Z počátku fond podpoří spolupráci českých vědců a studentů s odborníky z prestižního Massachusettského technologického institutu (USA), vývoj metody genové terapie českým vědcem na Kolumbijské univerzitě (USA), spolupráci s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského zaměřenou na vyhledávání talentovaných žáků, stáže českých studentů v Izraeli nebo vysílání doktorandů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na zahraniční stáže.

Nadační fond IOCB Tech tak bude pokračovat ve filantropické činnosti mateřské společnosti IOCB Tech s.r.o., která jen v uplynulých 3 letech rozdělila přes 50 milionů korun.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow