Nadační fond Martiny Roeselové

Nadační fond Martiny Roeselové podporoval vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou práci s kvalitní péčí o předškolní děti. Za tímto účelem poskytoval vědcům stipendium Pamětní grant Martiny Roeselové. Pamětní grant byl založen při ÚOCHB v roce 2015 prof. Pavlem Jungwirthem a řadou kolegů a přátel na památku zesnulé Dr. Martiny Roeselové, která během krátké, ale excelentní vědecké kariéry dokázala vychovat tři děti a aktivně se zasazovat za zlepšování podmínek pro mladé vědce-rodiče.

V roce 2022 se fond sloučil s Nadačním fondem IOCB Tech, který Pamětní grant Martiny Roeselové nadále uděluje.