Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Nadační fond Martiny Roeselové

Nadační fond Martiny Roeselová podporuje vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou práci s kvalitní péčí o předškolní děti. Za tímto účelem poskytuje fond vybraným vědcům stipendium „Pamětní grant Martiny Roeselové“, kterým připomíná památku Martiny Roeselové, která během krátké, ale excelentní vědecké kariéry dokázala vychovat tři děti a aktivně se zasazovat za zlepšování podmínek pro mladé vědce-rodiče.

Pamětní grant Martiny Roeselové je věnován doktorandům a doktorandkám a postdoktorandům a postdoktorandkám, kteří provádějí kvalitní výzkum na místních vysokých školách nebo výzkumných ústavech a kteří zároveň pečují o předškolní dítě. Grant vybraným žadatelům poskytuje měsíční podporu po dobu jednoho roku na pokrytí služeb v oblasti péče o děti.

Pamětní grant byl založen na ÚOCHB v roce 2015 prof. Pavlem Jungwirthem a řadou kolegů a přátel zesnulé Dr. Martiny Roeselové. Od roku 2017 grant spravuje a dále rozvíjí nově zřízený Nadační fond Martiny Roeselové. ÚOCHB Nadační fond Martiny Roeselové nadále podporuje.