Novinky

Novinky

10.03.2017
ELIXIR & ÚOCHB AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je vedoucí institucí a centrálním uzlem výzkumné infrastruktury ELIXIR Czech Republic (ELIXIR CZ), člena infrastruktury ELIXIR.


ELIXIR sdružuje přední evropské přírodovědné organizace a instituce za účelem ukládání a bezpečného uchování stále se zvětšujícího objemu dat generovaných při výzkumu financovaném z veřejných prostředků. ELIXIR koordinuje, integruje a uchovává bioinformatické zdroje v rámci členských států a zajišťuje uživatelům z akademického prostředí i průmyslu přístup ke službám nezbytným pro další výzkum.

ELIXIR CZ je konsorciem čtrnácti organizací, včetně hlavních univerzit a akademických institucí. Coby národní centrum pro bioinformatiku zajišťuje přístup k výpočetním zdrojům, specializovaným souborům dat a jedinečným nástrojům, které má výzkumná komunita k dispozici. Partnerské instituce poskytují nástroje a databáze v režimu open access, ale také výukové programy české i zahraniční vědecké komunitě.

ELIXIR CZ na národní úrovni koordinuje aktivity v rámci bioinformatiky a zodpovídá za jednotnost dat, aplikaci standardů ELIXIR a dostupnost služeb.


Více o infrastruktuře ELIXIR: