Novinky

Novinky

06.04.2017
Cena Dream Chemistry Award pro chemiky s ambiciózními nápady


Praha/Varšava, 6. dubna 2017 – Sny mladých vědců a techniků mohou změnit svět. Cílem mezinárodní soutěže Dream Chemistry Award je tyto sny podporovat. Letošní ročník soutěže byl právě vyhlášen a poprvé se na jeho organizaci budou podílet přední chemické ústavy polské a české Akademie věd.

 

DCA2017

Na začátku dubna byla zahájena soutěž Dream Chemistry Award 2017 pro nejzajímavější vizionářské vědecké projekty na poli chemie a příbuzných vědních disciplín. Tato prestižní soutěž je určena mladým vědcům s Ph.D. titulem v přírodních nebo technických oborech. Vítěz soutěže získá cenu 10,000 €.

Soutěž Dream Chemistry Award byla založena v roce 2013 Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd ve Varšavě (IChF-PAN). V letošním roce se k soutěži nově připojil i Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB AV ČR) a tak se soutěž letos uskuteční poprvé v Praze.

„Zapojení předního ústavu AV ČR do organizace soutěže zvyšuje prestiž Dream Chemistry Award a ukazuje, jak je pro vědeckou komunitu důležité podporovat lidi, kteří jsou vzdělaní a kladou si náročné, možná těžko dosažitelné, ale jasně stanovené cíle. Mladí vědci budou z naší spolupráce těžit, protože díky podpoře české strany se z dvouletého cyklu soutěže stala každoroční událost, která se střídavě koná ve Varšavě a v Praze,“ říká profesor Marcin Opallo, ředitel IChF-PAN.

„Závislost na grantovém systému má tendenci omezovat mladé vědce při formulování jejich vědeckých nápadů,“ říká Dr. Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB AV ČR. „Vede je k tomu, aby byli maximálně realističtí a drželi se při zemi. Musí postupovat krok za krokem a nemají prostor pro velké sny. Proto jsme rádi, že můžeme být součástí této alternativy, která tuto perspektivu naprosto převrací: místo aby byli svázáni různými omezujícími podmínkami, mohou vědci v této soutěži dát svým myšlenkám naprostou svobodu.“

Dream Chemistry Award 2017 je soutěž pro mladé vědce do 37 let, kteří obhájili doktorský titul po roce 2010 či později a kteří byli nominováni respektovanými vědci z celého světa. Nominace se zasílají elektronicky do 31. července 2017 přes webovou stránku dreamchemistryaward.org. Nominovaní kandidáti budou posléze vyzváni, aby nejpozději do 31. srpna 2017 podali přihlášku do soutěže. Autoři pěti nejlepších projektů dostanou pozvání do Prahy, kde 4. prosince 2017 představí své projekty vědecké komisi, která rozhodne o vítězi soutěže.

Koordinátory soutěže Dream Chemistry Award jsou profesor Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR) a profesor Robert Holyst (IChF PAN). „Skutečně významné změny v moderním světě jsou výsledkem vědeckých a technických průlomových objevů vzešlých z vizionářských nápadů vědců a techniků. Chceme poskytovat podporu mladým vědcům, kteří mají odvahu snít, protože oni jsou těmi, kdo brzy opět změní svět,“ zdůrazňují profesoři Jungwirth a Holyst.

Více informací o soutěži Dream Chemistry Award: dreamchemistryaward.org

 


 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce. Jejím hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích, které mění život k lepšímu.

Ústav fyzikální chemie Polské akademie věd ve Varšavě / IChF-PAN (www.ichf.edu.pl) byl založen v roce 1955 jako jeden z prvních chemických ústavů Polské akademie věd. Ústav se zaměřuje zejména na nejnovější globální trendy ve fyzikální chemii a chemické fyzice. Vědecký výzkum se realizuje v 9 odděleních. CHEMIPAN R&D laboratoře, které jsou součástí ústavu, implementují, produkují a komercializují specializované chemické látky používané zejména v zemědělství a farmaceutickém průmyslu. Ústav publikuje přibližně 200 vědeckých článků ročně. .