Novinky

Novinky

12.05.2017
Michael J. Bojdys v Nature Chemistry

Michael J. Bojdys z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je spoluatorem práce v Nature Chemistry popisující krystalické komplexní struktury spojené hexakoordinovaným silikátem. Doposud byl výskyt hexakoordinovaných silikátů potvrzen pouze v několika vysokotlakých silikátových fázích. Vědci vyvinuli a popsali novou "one-pot" syntézu silikátových organických struktur založených na oktahedrálních SiO6 stavebních jenotkách.

Tento nový typ mikroporézního krystalického materiálu představuje spojení chemického designu univerza krystalických, čistě organických komplexních struktur (COFs - Covalent organic frameworks) s univerzem čistě anorganických zeolitů.


Roeser J., Prill D., Bojdys M.J., Fayon P, Trewin A., Fitch A.N., Schmidt M.U., Thomas A.:
Anionic silicate organic frameworks constructed from hexacoordinate silicon centres.
Nature Chemistry, online od 1.května 2017.