Ullrich Jahn

 

Výlet počínající vývojem syntetických metod přes totální syntézu k biologii a zpět...

Totální syntéza významných přírodních látek je nepostradatelná k objasnění jejich vzniku, porozumění jejich biologické funkci a k návrhu analogů s možným terapeutickým potenciálem. Abychom získali takové látky s nejvyšší možnou efektivitou, vyvíjíme tandemové reakce založené na oxidativním přenosu elektronů, který je vlastně jakýmsi propojením mezi různými typy intermediátů a jejich rozdílnou reaktivitou. To znamená zároveň zodpovědět otázky mechanismů a působnosti takových procesů. Námi zkoumané oxidativní dominové procesy umožňují pružné využití mnoha typů intermediátů v různých reakčních stupních. Jsme vlastně inspirováni Přírodou, kde jsou složité procesy často složeny z kaskádových reakcí s vysokou účinností a selektivitou. Zejména se zajímáme o chemii a biochemii metabolitů lipidů, alkaloidů, lignanů a terpenů. Biologické vlastnosti syntetizovaných přírodních látek jsou ověřovány a při přípravě jejich analog je nutné znovu vyvíjet nové syntetické postupy.

 

mission