Recent papers

Sulfonamido carboranes as highly selective inhibitors of cancer-specific carbonic anhydrase IX
J. Štěpánková
M. Kugler
J. Holub
J. Holub
V. Šícha
V. Šícha
V. Das
J. Nekvinda
J. Nekvinda
S. E. Anwar
S. E. Anwar
M. Havránek
K. Pospíšilová
M. Fábry
V. Král
M. Medvedíková
S. Matějková
B. Lišková
S. Gurská
P. Džubák
J. Brynda
J. Brynda
M. Hajdúch
B. Grüner
B. Grüner
P. Řezáčová
European Journal of Medicinal Chemistry 2020: Early View
Exfoliation of Calcium Germanide by Alkyl Halides
J. Šturala
J. Luxa
S. Matějková
J. Plutnar
T. Hartman
M. Pumera
Z. Sofer
Chemistry of Materials 31 (24): 10126-10134 (2019)
Germanane synthesis with simultaneous covalent functionalization: towards highly functionalized fluorescent germananes
J. Šturala
J. Luxa
S. Matějková
Z. Sofer
M. Pumera
Nanoscale 11 (41): 19327-19333 (2019)
Metallacarborane Sulfamides: Unconventional, Specific, and Highly Selective Inhibitors of Carbonic Anhydrase IX
B. Grüner
J. Brynda
V. Das
V. Šícha
J. Štěpánková
J. Nekvinda
J. Holub
K. Pospíšilová
M. Fábry
P. Pachl
V. Král
M. Kugler
V. Mašek
M. Medvedíková
S. Matějková
A. Nová
B. Lišková
S. Gurská
P. Džubák
M. Hajdúch
P. Řezáčová
Journal of Medicinal Chemistry 62 (21): 9560-9575 (2019)