Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site

Recent papers

Rutinosidase from Aspergillus niger: crystal structure and insight into the enzymatic activity
P. Pachl
J. Kapešová
J. Brynda L. Biedermannová
H. Pelantová
P. Bojarová
V. Křen
P. Řezáčová
M. Kotík
FEBS Journal 2020 : Early View (2020).
The structure and function of Iristatin, a novel immunosuppressive tick salivary cystatin
J. Kotál
N. Stergiou
M. Buša
A. Chlastáková
Z. Beránková
P. Řezáčová
H. Langhansová
A. Schwarz
E. Calvo
J. Kopecký
M. Mareš
E. Schmitt
J. Chmelař
M. Kotsyfakis
Cellular and Molecular Life Sciences 76 (10): 2003-2013 (2019).
Metallacarborane Sulfamides: Unconventional, Specific, and Highly Selective Inhibitors of Carbonic Anhydrase IX
B. Grüner
J. Brynda
V. Das
V. Šícha
J. Štěpánková
J. Nekvinda
J. Holub
K. Pospíšilová
M. Fábry
P. Pachl
V. Král
M. Kugler
V. Mašek
M. Medvedíková
S. Matějková
A. Nová
B. Lišková
S. Gurská
P. Džubák
M. Hajdúch
P. Řezáčová
Journal of Medicinal Chemistry 62 (21): 9560-9575 (2019).
A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity
P. Havlíčková
V. Brinsa J. Brynda P. Pachl
T. Prudnikova
J. R. Mesters
B. Kaščáková
M. Kutý
M. L. Pusey
J. D. Ng
P. Řezáčová
I. K. Smatanová
Acta Crystallographica Section D: Structural Biology 75 (8): 743-752 (2019).