Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
13.02.2019
Jak vznikají nová slova hmyzí chemické řeči

Více...
01.02.2019
Transformace aromatických azidů na povrchu Ag(111)

Více...
24.01.2019
Rekonstrukce areálu ÚOCHB získala German Design Award

Více...
15.01.2019
Nové Ph.D. pozice a přijímací pohovory na ÚOCHB

Více...
10.01.2019
Erik De Clercq – přednáška na ÚOCHB

Více...