Úvod

Úvod


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

IOCBOP VVV projekty
14.12.2018
Hana Macíčková Cahová obdržela Cenu Neuron pro mladé vědce

Více...
05.12.2018
Dream Chemistry Award 2018 získal Dr. Eric Daniel Glowacki

Více...
03.12.2018
Ivana Mejdrová získala cenu Doctorandus v soutěži Česká hlava

Více...
11.11.2018
Jak snadno a levně připravit fluorescenční nanočástice pro medicínu v jaderném reaktoru

Více...
08.11.2018
Jak pronikají peptidy do buněk? Dvě strany jedné mince

Více...