Profil

Vzdělání
1996-1999

doktorské studium v oboru organická chemie pod vedením Prof. Josefa Kuthana

téma disertační práce: Atropoizomerní imidazo[1,2-a]pyridiny

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1991-1996

inženýrské studium v oboru organická chemie pod vedením Dr. Svatavy Voltrové

téma diplomové práce: Nukleofilní substituce v sérii derivátů 4-nitronikotinové kyseliny 1-oxidu

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1987-1991
střední průmyslová škola chemická "Křemencárna", Praha
Profesní zkušenost
od 2003

vědecký pracovník

NMR laboratoř, ÚOCHB  AV ČR

2001-2003

postdoktorská stáž

Center of Photochemical Sciences, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA

Anzenbacher Research Group

Ocenění
2006
Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky

Nejnovější publikace

ABNOH-Linked Nucleotides and DNA for Bioconjugation and Cross-linking with Tryptophan-Containing Peptides and Proteins
Chemistry - A European Journal 2024: Early View
Development of Prolinol Containing Inhibitors of Hypoxanthine–Guanine–Xanthine Phosphoribosyltransferase: Rational Structure-Based Drug Design
Journal of Medicinal Chemistry 67 (9): 7158–7175 (2024)
Expedient production of site specifically nucleobase-labelled or hypermodified RNA with engineered thermophilic DNA polymerases
Nature Communications 15: 3054 (2024)
Stereoselective Reduction of Steroidal 4-Ene-3-ketones in the Presence of Biomass-Derived Ionic Liquids Leading to Biologically Important 5β-Steroids
ACS Omega 9 (6): 7043–7052 (2024)