Profil

Vzdělání
1996-1999

doktorské studium v oboru organická chemie pod vedením Prof. Josefa Kuthana

téma disertační práce: Atropoizomerní imidazo[1,2-a]pyridiny

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1991-1996

inženýrské studium v oboru organická chemie pod vedením Dr. Svatavy Voltrové

téma diplomové práce: Nukleofilní substituce v sérii derivátů 4-nitronikotinové kyseliny 1-oxidu

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1987-1991
střední průmyslová škola chemická "Křemencárna", Praha
Profesní zkušenost
od 2003

vědecký pracovník

NMR laboratoř, ÚOCHB  AV ČR

2001-2003

postdoktorská stáž

Center of Photochemical Sciences, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA

Anzenbacher Research Group

Ocenění
2006
Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky

Nejnovější publikace

Silicon-bridged (1→1)-disaccharides: an umpoled glycomimetic scaffold
Organic and Biomolecular Chemistry 2022: Early View
Efficiently Computing NMR 1H and 13C Chemical Shifts of Saccharides in Aqueous Environment
Journal of Chemical Theory and Computation 18 (7): 4373–4386 (2022)
Homologues of epigenetic pyrimidines: 5-alkyl-, 5-hydroxyalkyl and 5-acyluracil and -cytosine nucleotides: synthesis, enzymatic incorporation into DNA and effect on transcription with bacterial RNA polymerase
RSC Chemical Biology 3 (8): 1069-1075 (2022)