Profil

Vzdělání
1996-1999

doktorské studium v oboru organická chemie pod vedením Prof. Josefa Kuthana

téma disertační práce: Atropoizomerní imidazo[1,2-a]pyridiny

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1991-1996

inženýrské studium v oboru organická chemie pod vedením Dr. Svatavy Voltrové

téma diplomové práce: Nukleofilní substituce v sérii derivátů 4-nitronikotinové kyseliny 1-oxidu

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1987-1991
střední průmyslová škola chemická "Křemencárna", Praha
Profesní zkušenost
od 2003

vědecký pracovník

NMR laboratoř, ÚOCHB  AV ČR

2001-2003

postdoktorská stáž

Center of Photochemical Sciences, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA

Anzenbacher Research Group

Ocenění
2006
Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky

Nejnovější publikace

Nonhydrolysable Analogues of (p)ppGpp and (p)ppApp Alarmone Nucleotides as Novel Molecular Tools
ACS Chemical Biology 16 (19): 1680–1691 (2021)
Facile Approach to C-Glucosides by Using a Protecting-Group-Free Hiyama Cross-Coupling Reaction: High-Yielding Dapagliflozin Synthesis
Chemistry - A European Journal 27 (41): 10583-10588 (2021)
1,3-Diketone-Modified Nucleotides and DNA for Cross-Linking with Arginine-Containing Peptides and Proteins
Angewandte Chemie International Edition 60 (32): 17383-17387 (2021)