Profil

Vzdělání
1996-1999

doktorské studium v oboru organická chemie pod vedením Prof. Josefa Kuthana

téma disertační práce: Atropoizomerní imidazo[1,2-a]pyridiny

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1991-1996

inženýrské studium v oboru organická chemie pod vedením Dr. Svatavy Voltrové

téma diplomové práce: Nukleofilní substituce v sérii derivátů 4-nitronikotinové kyseliny 1-oxidu

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1987-1991
střední průmyslová škola chemická "Křemencárna", Praha
Profesní zkušenost
od 2003

vědecký pracovník

NMR laboratoř, ÚOCHB  AV ČR

2001-2003

postdoktorská stáž

Center of Photochemical Sciences, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA

Anzenbacher Research Group

Ocenění
2006
Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky

Nejnovější publikace

Stereoselective Reduction of Steroidal 4-Ene-3-ketones in the Presence of Biomass-Derived Ionic Liquids Leading to Biologically Important 5β-Steroids
ACS Omega 9 (6): 7043–7052 (2024)
The synthesis and characterization of electron-poor glycosylamines and derived glycosylamides
Carbohydrate Research 536: 109023 (2024)
On the origin of the electronic and magnetic circular dichroism of naphthyl C-glycosides: Anomeric configuration
Carbohydrate Research 535: 109021 (2024)
Selection of Galectin-Binding Ligands from Synthetic Glycopeptide Libraries
ChemPlusChem 2023: Early View