Profil

Vzdělání
1996-1999

doktorské studium v oboru organická chemie pod vedením Prof. Josefa Kuthana

téma disertační práce: Atropoizomerní imidazo[1,2-a]pyridiny

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1991-1996

inženýrské studium v oboru organická chemie pod vedením Dr. Svatavy Voltrové

téma diplomové práce: Nukleofilní substituce v sérii derivátů 4-nitronikotinové kyseliny 1-oxidu

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1987-1991
střední průmyslová škola chemická "Křemencárna", Praha
Profesní zkušenost
od 2003

vědecký pracovník

NMR laboratoř, ÚOCHB  AV ČR

2001-2003

postdoktorská stáž

Center of Photochemical Sciences, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA

Anzenbacher Research Group

Ocenění
2006
Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky

Nejnovější publikace

Helicobacter pylori Xanthine–Guanine–Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase—A Putative Target for Drug Discovery against Gastrointestinal Tract Infections
Journal of Medicinal Chemistry 2021: Early View
Carborane- or Metallacarborane-Linked Nucleotides for Redox Labeling. Orthogonal Multipotential Coding of all Four DNA Bases for Electrochemical Analysis and Sequencing
Journal of the American Chemical Society 143 (18): 7124–7134 (2021)
α,γ-Dioxygenated amides via tandem Brook rearrangement/radical oxygenation reactions and their application to syntheses of γ-lactams
Beilstein Journal of Organic Chemistry 17: 688–704 (2021)
Antiviral Activity of 7-Substituted 7-Deazapurine Ribonucleosides, Monophosphate Prodrugs, and Triphoshates against Emerging RNA Viruses
ACS Infectious Diseases 7 (2): 471–478 (2021)