Profil

Vzdělání
1996-1999

doktorské studium v oboru organická chemie pod vedením Prof. Josefa Kuthana

téma disertační práce: Atropoizomerní imidazo[1,2-a]pyridiny

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1991-1996

inženýrské studium v oboru organická chemie pod vedením Dr. Svatavy Voltrové

téma diplomové práce: Nukleofilní substituce v sérii derivátů 4-nitronikotinové kyseliny 1-oxidu

Ústav organické chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha

1987-1991
střední průmyslová škola chemická "Křemencárna", Praha
Profesní zkušenost
od 2003

vědecký pracovník

NMR laboratoř, ÚOCHB  AV ČR

2001-2003

postdoktorská stáž

Center of Photochemical Sciences, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA

Anzenbacher Research Group

Ocenění
2006
Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky

Nejnovější publikace

trans-Cyclooctene- and Bicyclononyne-Linked Nucleotides for Click Modification of DNA with Fluorogenic Tetrazines and Live Cell Metabolic Labeling and Imaging
Bioconjugate Chemistry 34 (4): 772–780 (2023)
Lipid-linked nucleoside triphosphates for enzymatic synthesis of hydrophobic oligonucleotides with enhanced membrane anchoring efficiency
Chemical Science 2023: Early View
Helicene-based π-conjugated macrocycles: their synthesis, properties, chirality and self-assembly into molecular stripes on a graphite surface
Nanoscale 15 (4): 1542-1553 (2023)
Nucleotides Bearing Red Viscosity-Sensitive Dimethoxy-Bodipy Fluorophore for Enzymatic Incorporation and DNA Labeling
Bioconjugate Chemistry 34 (1): 133–139 (2023)