Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Vedoucí skupiny

Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D.

Profil

VZDĚLÁNÍ

 • 2006–2010: Ph.D. v organické chemii, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno . Dizertace: Bicyclo[1.1.1]pentane Derivatives  
 • 2004–2006: Mgr. v organické chemii, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno . Diplomová práce: Laterally Substituted Bicyclo[1.1.1]pentanes
 • 2001–2004: Bc. v organické chemii, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno


ZKUŠENOSTI 

 • 2017 (9 měsíců): University of Colorado at Boulder, USA; supervisor: Prof. Josef Michl 
 • 2016 (3 měsíců): University of Colorado at Boulder, USA; supervisor: Prof. Josef Michl
 • 2007 (1 rok): University of Colorado at Boulder, USA; supervisor: Prof. Josef Michl
 • 2004 (3 týdny): Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha; supervisor: prof. František Rypáček


POZICE 

 • od 2019: vedoucí juniorské výzkumné skupiny, ÚOCHB
 • 2013–2018: vědecký pracovník, ÚOCHB
 • 2010–2013: postdoktorand, ÚOCHB; supervisor: prof. Josef Michl


OCENĚNÍ 

 • 2016: Cena Alfreda Badera v organické chemii (Česká chemická společnost)
 • 2014: The Coris Award za nejlepší orální prezentaci (XIV. Conference of young biologists, biochemists, and chemists, ČR)
 • 2013: Nejlepší posterová prezentace (EuroBoron 6, Polsko)
 • 2010: Prix de Chimie (1. místo, cena Francouzského velvyslanectví a společnosti Rhodia)
 • 2008: Cena Otakara Červinky za nejlepší přednášku (Česká chemická společnost)
 • 2008: Cena Ústavu chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2006: Cena děkana, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno


VÝZKUM 

 • Multi-step syntheses of molecular-level devices (rotors, motors and switches), preparation of their 2D and 3D arrays, and study of their properties 
 • Synthesis of highly strained hydrocarbons (bicyclo[1.1.1]pentanes, propellanes, cubanes, etc.)
 • Study of electronic properties and reactivity of various charged (CB11H12-) and uncharged carborane (o-, m-, and p-C2B10H12) derivatives
 • Molecular spectroscopy


ZORGANIZOVANÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 

Nedávné publikace

Structure and photophysics of indigoids for singlet fission: Cibalackrot
J. L. Ryerson
A. Zaykov
L. E. A. Suarez
R. W. A. Havenith
B. R. Stepp
P. I. Dron
J. Kaleta
A. Akdag
S. J. Teat
T. F. Magnera
J. R. Miller
Z. Havlas
R. Broer
S. Faraji
J. Michl
J. C. Johnson
Journal of Chemical Physics 151 (18): 184903 (2019).
Preparation and redox properties of fluorinated 1,3-diphenylisobenzofurans
Electrochimica Acta 321 : Early View (2019).
Bulk Inclusions of Double Pyridazine Molecular Rotors in Hexagonal Tris(o-phenylene)cyclotriphosphazene
J. Kaleta G. Bastien J. Wen M. Dračínský
E. Tortorici
I. Císařová
P. D. Beale
C. T. Rogers
J. Michl
Journal of Organic Chemistry 84 (13): 8449-8467 (2019).
Molecular Packing and Singlet Fission: The Parent and Three Fluorinated 1,3-Diphenylisobenzofurans
E. A. Buchanan
J. Kaleta J. Wen
S. H. Lapidus
I. Císařová
Z. Havlas
J. C. Johnson
J. Michl
Journal of Physical Chemistry Letters 10 (8): 1947-1953 (2019).