Nejnovější publikace

Alarmony, ochránci bakteriální RNA
Vesmír 99 (12): 724 (2020)
Dinucleoside Polyphosphates as RNA Building Blocks with Pairing Ability in Transcription Initiation
ACS Chemical Biology 15 (7): 1765–1772 (2020)