PR specialista
Komunikace

Profil

Vzdělání
1999–2006
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Filosofie (Mgr.)
1996–2001
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií (Bc.)
Zkušenosti
2016–dosud
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – Specialista externí komunikace
2015–2016
SOS dětské vesničky – Specialista externí komunikace
2007–2015
Lékaři bez hranic v ČR – Vedoucí komunikačního oddělení, Specialista mediální a online komunikace, Manažer fundraisingu