Profil

Vzdělání
2014-2017
Bakalářské studium oboru Chemie na VŠCHT Praha
2017-2019
Magisterské studium oboru Fyzikální chemie na VŠCHT Praha
2019-
Doktorské studium oboru Fyzikální chemie na VŠCHT Praha

Nejnovější publikace

Phenyl-Substituted Cibalackrot Derivatives: Synthesis, Structure, and Solution Photophysics
Journal of Organic Chemistry 88 (11): 6573–6587 (2023)
Inverse Design of Tetracene Polymorphs with Enhanced Singlet Fission Performance by Property-Based Genetic Algorithm Optimization
Chemistry of Materials 35 (3): 1373–1386 (2023)