Profil

Vzdělání
2014-2017
Bakalářské studium oboru Chemie na VŠCHT Praha
2017-2019
Magisterské studium oboru Fyzikální chemie na VŠCHT Praha
2019-
Doktorské studium oboru Fyzikální chemie na VŠCHT Praha