GSRC-2 (2011–2016)

V roce 2006 rozšířily ÚOCHB a Gilead své dlouhodobé partnerství a spolupráci a zahájily program Gilead Sciences Research Centre při ÚOCHB. V jeho rámci Gilead poskytoval ústavu po dobu pěti let finanční dar ve výši 1,1 milionu dolarů ročně, který měl za cíl rozšířit výzkum ústavu na poli lidských nemocí.

V roce 2011 byl program obnoven na dalších 5 let. Finanční podpora se zvýšila na 1,35 milionu dolarů ročně.

Podpořené výzkumné skupiny

Medicinální chemie:

Chemie přírodních látek:

Biochemie a molekulární biologie:

Výpočetní chemie: