Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

O přístrojích, lidech a historii hmotnostní spektrometrie (Týden vědy a techniky)

11. listopadu 2019
ÚOCHB
Datum

11. listopadu 2019

Čas

17:00 Josef Cvačka – O přístrojích, lidech a historii hmotnostní spektrometrie (přednáška + komentovaná prohlídka)

Místo
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Flemingovo nám. 2
Praha 6

17:00 Josef Cvačka – O přístrojích, lidech a historii hmotnostní spektrometrie (přednáška + komentovaná prohlídka)


Zveme vás na výpravu, která začíná zhruba před sto lety v laboratořích fyziků zkoumajících výboje ve zředěných plynech a pokračuje válečnými lety spojenými s výrobou atomové pumy i poválečným výzkumem vesmíru. Zastavíme se u zásadních objevů, které posunuly hmotnostní spektrometrii na výsluní současné vědy. 

Přednáška osvětlí srozumitelnou formou historii hmotnostní spektrometrie, jedné z nejdůležitějších přístrojových technik současné analytické chemie. Hmotnostní spektrometrie má nezastupitelnou roli v medicíně, forenzní praxi, při kontrole potravin a složek životního prostředí, zkoumání vesmírných objektů i datování historických artefaktů. Využívá velmi přesného „vážení“ nabitých částic, které se ze vzorku vytvoří při procesu zvaném ionizace.

Přednáška zaujme technicky založené nadšence ze školních lavic stejně tak jako jejich rodiče či prarodiče. Bude doplněna ukázkou experimentu, který stál u zrodu hmotnostní spektrometrie – elektrickým výbojem ve zředěném plynu.

Na závěr vás pozveme na komentovanou prohlídku Muzea hmotnostní spektrometrie, které bylo na ÚOCHB zřízeno teprve před rokem.

Program je určen pro publikum starší 15 let.
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. je vědeckým pracovníkem a vedoucím skupiny Hmotnostní spektrometrie na ÚOCHB a zároveň vysokoškolským pedagogem na Univerzitě Karlově v Praze. Vystudoval analytickou chemii a absolvoval několik stáží v zahraničí. Dlouhodobě se zabývá separačními metodami založenými na chromatografii a hmotnostní spektrometrii. Věnuje se zejména strukturní analýze organických látek, vývoji metod a přístrojů.
Sdílet článek