Osmdesátiny prof. Josefa Michla

24. května 2019
ÚOCHB
Osmdesátiny prof. Josefa Michla
Oslava začne přednáškami v 9:00 a bude pokračovat iodpoledne společenským posezením s pohoštěním, na které jste srdečně zváni. Oslava se uskuteční díky podpoře vedení ÚOCHB, kterému tímto děkujeme.

Za organizátory: Zdeněk Havlas a Jiří Kaleta

Program

9:00 – 9:10 Zahájení Zdeněk Hostomský
9:10 – 9:30 Zdeněk Havlas & Alexandr Zaykov: Search for Singlet Fission Chromophores
9:30 – 9:50 Petr Čárský: My Scientific Encounters with Josef Michl
9:50 – 10:10 Radek Zbořil: Chemistry of Graphene and Carbon Dots Towards Advanced Magnetic, Biomedical and Environmental Technologies
10:10 – 10:30 Petr Klán: Near–Infrared Photorelease. How Far Can We Go with a Single Photon?

10:30 – 10:50 občerstvení

10:50 – 11:10 Jiří Kaleta: How to Convince Molecular–Level Devices to Form 2 D Films?
11:10 – 11:30 Jacek W. Waluk: Porphycenes
11:30 – 11:50 Henrik Ottosson: Exciting Excited State Aromaticity and Antiaromaticity
11:50 – 12:10 Jana Roithová: Game of Spins at the Oxo Wall

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 13:50 Peter Chen: Quantifying Dispersion Effects on Structure and Bond Strengths in the Gas Phase and in Solution
13:50 – 14:10 Odile Eisenstein: Anisotropy of Solid State NMR Chemical Shift Signal and the Analysis of the Metal Alkyl Bond in d0 Metal Alkyl Complexes: A Story Initiated by Josef in the 80’s
14:10 – 14:30 Vlasta Bonačić-Koutecký: From Nanoclusters and Photochemistry Towards Materials for Catalysis, Bioimaging and Efficient Light Harvesting

14:30 – 14:50 občerstvení

14:50 – 15:10 Helmut Schwarz: Chemistry is Marked by Magic Events: The Methane Challenge
15:10 – 15:30 Martin Kaupp: Local Hybrid Functionals: an Emerging New Tool in Quantum Chemistry and Beyond
15:30 – 15:45 Závěrečné poznámky – Josef Michl

od 15:45 oslava
Sdílet článek