Noc vědců v ÚOCHB

24. září 2021
ÚOCHB, Flemingovo nám. 2, Praha 6-Dejvice
Noc vědců v ÚOCHB

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny zájemce do inspirujícího prostředí vědy.

[FOTOGALERIE: Jak to dopadlo]

Opakovaně se jí účastní i vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kteří organizují exkurze do laboratoří, přednášky a workshopy.

Program v ÚOCHB probíhá v pátek 24. září od 17 do 21 hodin. Jednotlivé exkurze se pravidelně opakují, každých 10 minut začíná nový program.

Kde nás najdete a jak se k nám dostanete? Zde a třeba tudy.

Program

Chemické pokusy pro děti

Chcete si vyzkoušet, jaké to je stát se na chvíli chemikem? Máme pro vás připravený chemický plášť, ochranné brýle a rukavice a především několik jednoduchých ale zajímavých pokusů. Naše laboratoř je vhodná pro děti od 10 let s dospělým doprovodem.

Program je přístupný jen na základě rezervace. [OBSAZENO]

Dlouhověká termití veličenstva a krátký život jejich poddaných

Navštívíte inkubátor tropického pralesa a uslyšíte zvuky syčícího hmyzu, uvidíte tisíce termitů a pohladíte si madagaskarského švába, který vám poleze po dlani.

Pouze pro odvážné!

Molekulární stroje – vzdálená sci-fi, nebo blízká budoucnost?

Stroje, mechanická nebo elektromechanická zařízení, která využívají a přeměňují energii, se v průběhu let staly nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Je zcela neoddiskutovatelnou skutečností, že osvojení různých makroskopických a v uplynulých dekádách také mikroskopických přístrojů mělo naprosto zásadní dopad na rozvoj lidské společnosti. Ruku v ruce s rozvojem vědeckého poznání tak narůstá tlak na jejich další miniaturizaci – z milimetru přes mikrometry až na nanometry, tj. miliardtiny metru.

Co jsou to tedy molekulární stroje? Jak vypadají, co je pohání a jak se vyrábí? A k čemu by mohly být vlastně užitečné? Na tyto a mnohé další otázky se pokusíme najít odpovědi v průběhu této přednášky.

Kryogenní elektronová mikroskopie jako nástroj studia struktury molekul

Pro porozumění infekční nemoci i její případnou léčbu je nutné znát specifické interakce mezi hostitelem a patogenem. Klíčem k jejich pochopení je detailní poznání molekul, které jsou jádrem těchto interakcí. Kryogenní elektronová mikroskopie (Cryo-EM) se s rozlišením blízkým atomové úrovni stala nejvýkonnější technikou pro studium struktury takových molekul, kterými jsou obvykle proteiny a jejich komplexy. Ve skupině Sebastiana Zolla izolujeme tato molekulární uskupení z geneticky modifikovaných mikroorganismů a připravujeme je pro zobrazování.

Exkurze poskytne návštěvníkům možnost získat přehled o různých fázích přípravy vzorků prováděných v laboratoři, o rozsáhlých výpočtech potřebných pro analýzu obrazu, a nakonec o interpretaci trojrozměrných modelů dotčených molekul. Exkurze bude probíhat v anglickém jazyce se simultánním překladem do češtiny.

Radioaktivní léky: dvojí závod s časem

Molekulární sondy co vyhledají a zničí rakovinu v těle pacienta pomocí projektilu letícího nadsvětelnou rychlostí. Science Fiction? Nikoliv. Přijďte se dozvědět, jak se tyto léky (radioléčiva) vyrábí a používají už dnes.

Jak světlo ovlivňuje hmotu

Může obyčejné světlo přeměnit chemické látky? Jak souvisí barva světla s jeho schopnostmi? Jak toho využíváme v naší laboratoři? Naštivte naši opravdu velmi barevnou demonstrační přednášku!

Zákaz vstupu – podává se poločas rozpadu! 

Radioaktivita představuje v jistých dávkách zdravotní nebezpečí, o kterém nikdo nepochybuje. Ale lze ji také skvěle využívat v chemii či biologii, např. pro vývoj nových léčiv. Radioaktivita poskytuje jasný a nezaměnitelný signál, a tak je s její pomocí možné třeba přesně sledovat osudy radioaktivně označené molekuly v živém organismu.

Ukážeme vám, jak to všechno funguje.

Síla přírodních látek a jejich molekulární svět

Tradiční lidová medicína byla založena primárně na přírodních látkách, tedy chemických sloučeninách vyskytujících se v určitých organismech, například rostlinách. Moderní věda teď znovu objevuje potenciál těchto látek, jejichž chemické struktury často slouží jako základ pro vývoj nových léčiv. Příroda ovšem dokáže vytvořit i chemické struktury, které žádný chemik v laboratoři "uvařit" neumí.

V přednášce si představíme nejnovější metody, které má dnešní věda k dispozici pro zkoumání molekulárního světa rostlin a jiných organismů.

Procházka tajnými chodbami ústavu

Kdo se nebojí tmy a tajných chodeb, kde vede nekonečná spleť potrubí, je srdečně zván. Podívejte se, jak je zabezpečen komplikovaný chod našeho špičkového ústavu, a porozumějte blíže praktické stránce vědeckého zázemí.

Baterky s sebou!

Sdílet článek