Festival vědy

8. září 2021
Vítězné nám., Praha 6–Dejvice
Festival vědy

Festival vědy, tradiční zářijový popularizační festival v pražských Dejvicích, se vrátí 8. září po roční přestávce na své místo a vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR opět budou přitom.

V několika stáncích se budeme věnovat chemické komunikaci hmyzu, magnetismu a jeho roli při určování struktur látek či vzájemnému ovlivňování molekul a světla a budeme si hrát s "chemickými hodinami" – s barevnými oscilacemi a náhlými změnami zabarvení různých roztoků.

[Podívejte se, jak to dopadlo.]

Chemická komunikace hmyzu

Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání mezi organismy. Na souši dominují malé, vzduchem se šířící molekuly, zvané feromony, které jsou vnímány pomocí čichu. A především hmyz společenský, konkrétně termiti, dokonale ovládli využití feromonů pro komunikaci uvnitř hnízd, k cestám za potravou a zpět do rodné kolonie, i pro vyhledávání partnera. Naši termiti i švábi ze všech kontinentů ukážou, jak to umí!

Magnetárium

Ač to nevnímáme, magnety jsou všude kolem nás. Uvidíte, jak využívá magnetické pole Země při ochraně všeho živého, rostliny a živočichové při orientaci, lékaři při zkoumání lidského těla nebo chemici při určování struktur látek. Nahlédnete do nitra silného supravodivého magnetu, odhalíte strukturu molekul nebo si zkusíte s magnety hrát!

Načasovaná chemie

Čas hraje důležitou roli jak v našem životě, tak i v chemii. Uvidíte, jak chemická reakce při svém průběhu dokáže právě roli času zviditelnit. Budete tedy moci pozorovat „chemické hodiny“ pomocí barevné oscilace či náhlé změny zabarvení různých roztoků.

Magická chemie

Molekuly mohou světlo jak pohltit tak vydávat. Vzájemné ovlivňování molekul a světla odkrývá strukturu látek. Lze tak vidět přeměny světelné, tepelné a chemické energie a vidět třeba okem neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky bankovek, cenin a dokladů. Pomocí elektrické energie lze třeba i namnožit svítící plazmu.

Sdílet článek