Molecular Rotor Workshop 2023

1. listopadu — 5. listopadu 2023
ÚOCHB
Molecular Rotor Workshop 2023

Pracovní setkání Molecular Rotor Workshop 2023 je věnováno základnímu výzkumu v oblasti molekulárních rotorů, motorů a přepínačů se zvláštním zřetelem na jejich 2D a 3D sestavy. Plenární přednášky budou sestávat z experimentálních a teoretických příspěvků z organické, supramolekulární, fyzikální a teoretické chemie a z fyziky.

Stránka konference

Podrobné informace o setkání najdete zde.

Seznam pozvaných řečníků

Sdílet článek