Váš webový prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte svůj prohlížeč pro větší bezpečnost, rychlost a nejlepší zkušenosti na tomto webu

Článek

Ohnivý kruh v laserovém paprsku

3. října 2019
Ohnivý kruh v laserovém paprsku

Většina látek biologického původu a látek se zajímavými biologickými efekty je chirální – mají ke svému zrcadlovému odrazu stejný vztah, jako pravá a levá ruka nebo pravotočivý a levotočivý závit na šroubu. Molekuly takových látek ovlivňují jimi procházející polarizované světlo. Tyto efekty bývá obtížné měřit, a i proto je jednou z nejrychleji se rozvíjejících metod měření spektroskopie Ramanovy optické aktivity.

Právě tuto spektroskopickou metodu použili vědci ze skupiny Petra Bouře z ÚOCHB ve spolupráci se skupinou Yunjie Xu z kanadské University of Alberta ve výzkumu, který prezentují v článku v prestižním vědeckém časopise Angewandte Chemie. Výzkumníci dokázali v Ramanově spektroskopii optické aktivity vybudit a zachytit velmi silnou odezvu řady organických rozpouštědel, která se stala chirálními vlivem chirálního komplexu niklu excitovaného (vybuzeného) laserem. Podobný jev byl již dříve pozorován v okolí některých nanočástic, ale ještě nikdy u tak malého objektu, jako je molekula použitého nikelnatého komplexu.
Vynucená odezva byla tak silná, že dokonce „přesvítila“ přirozenou odezvu chirálního rozpouštědla butan-2-olu. Teoretická analýza ukázala, že nikelnatý komplex neovlivňuje všechny molekuly rozpouštědla v okolí stejně. Jeho vliv se totiž koncentruje do „ohnivého kruhu“, vrstvy v okolí zmíněné komplexní molekuly.

Nová zjištění rozšiřují potenciál Ramanovy spektroskopie optické aktivity, například pro detekci látek biologického původu v nízkých koncentracích.

Původní článek: Li, G. , Kessler, J. , Cheramy, J. , Wu, T. , Poopari, M. R., Bouř, P. and Xu, Y. (2019), Transfer and Amplification of Chirality Within the “Ring of Fire” Observed in Resonance Raman Optical Activity Experiments. Angew. Chem. Int. Ed. doi: 10.1002/anie.201909603 
Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow