Článek

Další krok k novým léčivům proti malárii

19. ledna 2020
Další krok k novým léčivům proti malárii

Zimnička tropická, Plasmodium falciparum, je parazitický prvok způsobující tropickou formu malárie. Tato nebezpečná, mnohdy smrtelná nemoc se léčí antimalariky, ovšem podobně jako bakterie proti antibiotikům, i plasmodium si na používaná antimalarika umí vyvinout rezistenci. Proto se stále hledají antimalarika s novým mechanismem působení pro boj s touto chorobou. 

Jednou z možností, jak antimalarika mohou působit, je vyřadit z provozu enzym PfHGXPRT. Pod touto zkratkou se skrývá biochemický nástroj, který plasmodium nutně potřebuje k syntéze látek zásadních pro jeho metabolismus – nukleotidů, stavebních prvků nukleových kyselin. A pokud si nedokáže vytvořit „součástky“ pro stavbu DNA, nemůže se dále množit.

Právě nový typ látek potlačujících funkci tohoto enzymu připravili a otestovali vědci pod vedením Dany Hockové ze skupiny Zlatka Janeby z ÚOCHB a Luka W. Guddata z australské University of Queensland.

Jejich inhibitory, založené na sirných derivátech fosfonátů acyklických nukleosidů, účinkují na cílový protein již v tak nízkých koncentracích, aby se o nich nebo příbuzných látkách dalo uvažovat jako o potenciálních léčivech. Zároveň jsou některé tyto látky dostatečně selektivní na to, aby zasahovaly téměř výlučně enzym plasmodia a nikoli podobný enzym lidský, což snižuje riziko narušení pacientova metabolismu. Ostatně první testy ukázaly, že v testovaných dávkách nejsou vyvinuté látky pro lidské buňky toxické.

K novým léčivům je samozřejmě ještě dlouhá cesta, ale podle provedených zkoušek připravené látky rozhodně působí jako krok správným směrem. 
Původní článek: Klejch, T.; Keough, D. T.; Chavchich, M.; Travis, J.; Skácel, J.; Pohl, R.; Janeba, Z.; Edstein, M. D.; Avery, V. M.; Guddat, L. W.; Hocková, D. Sulfide, sulfoxide and sulfone bridged acyclic nucleoside phosphonates as inhibitors of the Plasmodium falciparum and human 6-oxopurine phosphoribosyltransferases: Synthesis and evaluation. Eur. J. Med. Chem. 2019, 183, 111667. doi:10.1016/j.ejmech.2019.111667
Sdílet článek
Prohlédnout všechny články arrow