• Domů
 • Press room
 • Novinky
 • SHINE a ÚOCHB dodaly společnosti GE Healthcare první dávky lutecia 177 a tím posunuly výrobu terapeutického izotopu blíže ke komerčnímu využití
Tisková zpráva

SHINE a ÚOCHB dodaly společnosti GE Healthcare první dávky lutecia 177 a tím posunuly výrobu terapeutického izotopu blíže ke komerčnímu využití

21. ledna 2020
SHINE a ÚOCHB dodaly společnosti GE Healthcare první dávky lutecia 177 a tím posunuly výrobu terapeutického izotopu blíže ke komerčnímu využití
Foto: Jakub Stadler

SHINE Medical Technologies LLC, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a GE Healthcare dnes oznámily první výrobu terapeutického izotopu lutecia 177 (Lu-177) v množství, které odpovídá dávkám pro pacienty. Šarže prošla testováním kontroly kvality společnosti GE Healthcare, včetně mezinárodně uznávaných standardů radionuklidové čistoty. Dodání Lu-177 v tomto množství a čistotě prokazuje použitelnost technologie pro výrobu lutecia 177, která byla vyvinuta Dr. Miloslavem Poláškem z ÚOCHB. Jedná se o významný krok směrem ke komerční produkci terapeutického izotopu ve společnosti SHINE.

Loni v květnu společnost SHINE uzavřela s ÚOCHB dohodu, jež společnosti udělila exkluzivní přístup k nové technologii ÚOCHB, která slouží k separaci lutecia od obohacených terčů ytterbia. Tato technologie umožnila výrobu beznosičového Lu 177, které bylo dodáno společnosti GE Healthcare. Izotop byl vyroben ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR, s technickou podporou Vývojového centra ÚOCHB vedeného Ondřejem Pačesem.

  „Beznosičové Lu-177 v dodaném množství a čistotě má potenciál poskytnout lékařům i pacientům životně důležitý, vysoce účinný terapeutický izotop,“ řekl Charles Shanks, hlavní inženýr společnosti GE Healthcare, Life Sciences. „Lu-177 je jedním z klíčových faktorů růstu na trhu lékařských izotopů. Představuje velkou příležitost pro lepší zásobování trhu.“

  „Dodání Lu-177 v množství využitelném pro pacienty je významným krokem kupředu pro SHINE Therapeutics,“ řekla Katrina Pitas, viceprezidentka a generální ředitelka divize SHINE Therapeutics. „Společně s našimi spolupracovníky z Akademie věd ČR jsme prokázali schopnost vyrábět Lu-177 na velmi vysoké úrovni čistoty. Těšíme se, že budeme i nadále spolupracovat se společností GE Healthcare na přiblížení Lu-177 komercializaci, a tím pádem pacientům, kteří z toho budou mít největší prospěch.“

  „Výroba klinicky relevantních dávek jakéhokoli terapeutického radionuklidu není snadná a my jsme prokázali, že naše technologie se dokáže vypořádat s výzvami, které beznosičové Lu-177 představuje. Jsem velmi vděčný týmům ze společnosti SHINE, ÚOCHB a ÚJF za pokroky, kterých společně dosahujeme,“ řekl Miloslav Polášek, Ph.D. z ÚOCHB. 

  Lu-177 se používá k léčbě neuroendokrinních nádorů a ukazuje se jako slibné také pro léčbu metastatické rakoviny prostaty a jiných orgánů. Izotop je nízkoenergetickým emitorem beta částic, který působí přímým ozářením rakovinných buněk poté, co byl dopraven do místa výskytu nádoru cílící molekulou.

  GE Healthcare Life Sciences
  GE Healthcare Life Sciences pomáhá inovátorům v oblasti terapie, výzkumníkům a poskytovatelům zdravotní péče urychlit vývoj, výrobu a využívání přesné diagnostiky a terapie. Produkty společnosti umožňují biologickou analýzu, výzkum, vývoj a výrobu pokročilých terapií a vakcín. Life Sciences je součástí zdravotnického businessu GE ve výši 19,8 miliard USD. Díky více než 100 letům zkušeností ve zdravotnictví a více než 50.000 zaměstnanců po celém světě pomáhá společnost GE Healthcare účinně zlepšovat výsledky pro pacienty, poskytovatele zdravotní péče, výzkumníky a společnosti z oblasti life sciences po celém světě.

  SHINE Medical Technologies LLC
  Firma SHINE Medical Technologies byla založena v roce 2010 a postupně se z fáze rozvoje stává výrobcem radioizotopů pro zdravotnictví. SHINE používá patentově chráněný výrobní proces, který nabízí významné výhody oproti současným nebo navrhovaným technologiím, protože nevyžaduje jaderný reaktor, spotřebovává méně elektrické energie, vytváří méně odpadu a je kompatibilní s dodavatelským řetězcem molybdenu Mo-99 v USA. V roce 2014 SHINE oznámila uzavření smluv o dodávkách Mo-99 s GE Healthcare a Lantheus Medical Imaging. V roce 2015 pak GE Healthcare s pomocí Argonne National Laboratory prokázala, že Mo-99 od SHINE může nahradit reaktorově vyráběný izotop. V roce 2016 SHINE obdržela od Nuclear Regulatory Comission povolení ke stavbě výrobního zařízení, jehož stavba započala v roce 2019.

  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
  ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích. 
  Sdílet článek
  Čtěte dále...
  Prohlédnout všechny články arrow