Tisková zpráva

Nový akademický fond podpoří vědecké startupy více než miliardou korun

23. září 2021
Nový akademický fond podpoří vědecké startupy více než miliardou korun
(Foto: Michal Novotný)

Od září 2021 zahájil svou činnost investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio), který se zaměří na investice do akademických spin-off společností mj. v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských přístrojů. Nový fond vznikl spoluprací Evropského investičního fondu (EIF) a i&i Prague při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Ke vstupu do fondu se také připravuje Charles University Innovation Prague (CUIP), dceřiná společnost Univerzity Karlovy. Jde o vůbec první takovýto projekt v regionu střední a východní Evropy. Podobná možnost financování zde dosud chyběla. 

„V rámci našeho regionu bude možné financovat např. náročnější projekty vývoje léčiv a diagnostických metod, které dosud hledaly své investory jen s velkými obtížemi.“
— Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Bio

Fond v současné době disponuje více než 45 miliony eur (~1,1 miliardy korun). Tuto částku plánuje poskytnout více než 20 inovativním projektům v následujících 5 letech. Noví investoři ale mohou celkovou sumu ještě dále navýšit. Investiční strategie fondu cílí na oblast přírodních věd se zaměřením na vývoj nových léčiv, inovativní diagnostiku, lékařské prostředky a další biotechnologie. Podpora je primárně určena českým subjektům, získat pomoc však mohou i jiné evropské projekty.

„Zahájením činnosti fondu získáváme možnost financovat nejslibnější technologie mnohem efektivněji a často bez nutnosti zdlouhavého hledání dalších ko-investorů,“ říká Jaromír Zahrádka, ředitel fondu a jeden ze zakladatelů i&i Prague. „V rámci našeho regionu tak bude možné financovat např. náročnější projekty vývoje léčiv a diagnostických metod, které dosud hledaly své investory jen s velkými obtížemi,“ dodává Zahrádka.

„Chceme-li, aby se podobné příběhy [jako spolupráce Antonína Holého a firmy Gilead] opakovaly, musíme soustavně rozvíjet nástroje na podporu tech transferu a usnadňovat vznik nových firem, které budou schopny dovést vývoj převratných vynálezů a technologií do úspěšného konce...“
— Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB

Nově vzniklý fond navazuje na úspěšné působení i&i Prague, společnosti, která podporuje přenos nových technologií z laboratoří do praxe. Soustředí se mj. na oblast léčiv a diagnostických metod a dosud svou činností podpořila vznik a rozvoj 15 spin-off společností z 5 zemí. i&i Prague v současnosti drží podíl v 10 z nich a celkově zainvestovala více než 70 milionů korun. V prvních 4 letech své existence také i&i Prague pomohla jiným akademickým institucím prodat nejméně 10 licencí do celého světa. i&i Prague bude i po vzniku fondu nadále poskytovat podporu pro vznik a rozvoj spin-off společností v oblasti biotechnologií, financování však zajistí fond i&i Bio.

Peníze z fondu jsou určeny zejména na podporu objevů, které jsou již laboratorně ověřeny, ale ještě nezačaly pomyslnou dlouhou cestu vývoje pro komerční využití. O to se starají tzv. spin-off firmy, tedy společnosti, které danému objevu či vynálezu pomáhají z laboratoře do praxe. Fond je připraven investovat průměrnou částku 2 miliony eur (přes 50 milionů korun) na konkrétní projekt, ale ve výjimečných případech může investovat až 4,5 mil eur na jeden projekt. Dominantními investory fondu jsou zatím EIF a společnost i&i Prague.

„Česká věda má v mnoha oborech vynikající základní výzkum, ale bez aktivního přenosu jeho výsledků do praxe se neobejde. Že se to vyplatí, víme díky nezapomenutelnému příkladu Antonína Holého a firmy Gilead, jejichž léky změnily léčbu AIDS na celém světě, zachránily miliony pacientů, z malé firmy učinily jednu z největších farmaceutických firem světa a z našeho ústavu prosperující vědeckou instituci,” říká Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB. „Chceme-li, aby se podobné příběhy opakovaly, musíme soustavně rozvíjet nástroje na podporu tech transferu a usnadňovat vznik nových firem, které budou schopny dovést vývoj převratných vynálezů a technologií do úspěšného konce a prosadí se v tvrdé mezinárodní konkurenci. V našem ústavu se o to dlouhodobě systematicky snažíme a vytvořením tohoto fondu chceme dodat potřebný impuls i ostatním,“ vysvětluje motivaci pro podporu vzniku fondu.

Až 60 milionů eur pro inovativní projekty

Do fondu hodlají během příštích měsíců vstoupit i další soukromí investoři, kteří mohou celkový kapitál fondu navýšit až na 60 milionů eur. Jedním z prvních je Univerzita Karlova.

„Univerzita Karlova je první vysokou školou v České republice, která vstupuje do podobné spolupráce s evropským investičním fondem. Univerzita je zastoupena svou dceřinou společností CUIP, která má na starosti právě portfolio technologického transferu, zakládání a investice do startup společností. Synergie tohoto spojení dává vědcům univerzity jedinečnou příležitost získat financování pro rozvoj inovativních technologií a navázat tak na spolupráci s Akademií věd ČR, která je pro univerzity důležitým partnerem,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„V České republice stále investiční zdroje pro výzkum chybějí a toto je nástroj, jak pomoci nejlepším z technologií dostat se až k pacientům. Fakt, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci ústav Akademie věd ukazuje, že kvalita výzkumu v AV ČR dlouhodobě dotahuje nejvyspělejší země Evropy, a to nás samozřejmě těší,“ dodává Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

„Jsme rádi, že můžeme podpořit vědce ve střední Evropě, aby komercializovali svůj výzkum, vytvářeli nové biomedicínské společnosti a produkty a zajistili, aby z jejich průkopnického výzkumu mohlo těžit celé lidstvo.“
— Alain Godard, generální ředitel EIF

S podporou EIF zřídila své vlastní fondy již řada významných evropských vědeckých institucí. Patří mezi ně např. Vlámský institut biotechnologie (Belgie), Katolická univerzita v Lovani (Belgie), Chalmersova univerzita v Göteborgu (Švédsko), Univerzita v Manchesteru (Velká Británie) nebo Institut Karolinska v Solně (Švédsko). V rámci střední a východní Evropy je však vznik fondu i&i Bio ojedinělou událostí, která potvrzuje excelentní úroveň české vědy a výzkumu s významným komerčním potenciálem a řadí ÚOCHB, Akademii věd ČR a Univerzitu Karlovu mezi významné průkopníky, kteří reagují na evropské i celosvětové trendy.

Generální ředitel EIF Alain Godard říká: „Evropský investiční fond je velmi hrdý na naše nejnovější investice a příspěvek k evropskému výzkumu, inovacím a konkurenceschopnosti v oblasti biomedicíny. Jsme rádi, že můžeme podpořit vědce ve střední Evropě, aby komercializovali svůj výzkum, vytvářeli nové biomedicínské společnosti a produkty a zajistili, aby z jejich průkopnického výzkumu mohlo těžit celé lidstvo. S našimi investicemi do i&i Biotech Fund vkládáme naděje do zlepšení kvality života, která obvykle následuje po vědeckém průlomu nejen v biomedicíně, ale vytváří návaznost také na moderní ekonomiku, tvoří nová pracovních místa a podporuje globální konkurenceschopnost Evropské unie.“

Zleva: Martin Fusek, ředitel IOCB TECH; Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu; Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR; Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Biotech Fund; Otomar Sláma, ředitel CUIP (Foto: Michal Novotný) Tisková konference k oznámení o vzniku fondu. (Foto: Michal Novotný) Ullrich Jahn, předseda Rady ÚOCHB (Foto: Michal Novotný) Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Biotech Fund (Foto: Michal Novotný) Jerome Samson, zástupce EIF (Foto: Michal Novotný)

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Jedním ze strategických cílů ústavu je proto systematická komercializace a převádění výsledků základního výzkumu do produktů, které přispívají k lepšímu životu. Od roku 2010 koordinuje veškeré aktivity spojené s přenosem výsledků do praxe, aplikacemi a problematikou duševního vlastnictví dceřiná společnost ústavu IOCB TECH. Od roku 2017 při ústavu působí další dceřiná společnost i&i Prague, která se zaměřuje na rozvoj a financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

i&i Prague

Společnost i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 10 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1 miliardu korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. Mimo jiné se podílela na prodeji více než 10 licencí s hodnotou přesahující 5 milionů korun.

V širším portfoliu i&i Prague jsou v současné době např. tyto společnosti: Dracen Pharmaceuticals, XENO Cell Innovations, Riocath, Elphohene, LAM-X, PeriTrap, CasInvent Pharma, Diana Biotechnologies, Sulfotools, PEP-Therapy a Enantis. Mnohé další projekty nyní i&i Prague hodnotí a zvažuje navázání spolupráce. Kromě českých a slovenských projektů se o spolupráci s i&i Prague uchází projekty a spin-off společnosti z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Holandska a dalších států. 

i&i Biotech Fund 

i&i Biotech Fund (i&i Bio) je investičním fondem, který splnil přísná kritéria Evropského investičního fondu (EIF) a patří tak do skupiny více než 500 fondů existujících s podporou EIF. Fond byl založen s významným zapojením společnosti i&i Prague, která kromě finanční účasti bude také fondu poskytovat unikátní know-how a expertní zázemí. Jeho cílem je navázat na výsledky a získané zkušenosti i&i Prague a zhodnotit vložené prostředky investováním primárně do evropských biotechnologických spin-off společností. Fond výrazně přispěje k rozvoji a komercializaci originálních a kvalitních projektů v oblasti biotechnologií a přírodních věd, především pak nových léků, diagnostických metod a lékařských prostředků.

Evropský investiční fond 

Evropský investiční fond byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům. Jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka, se kterou tvoří tzv. skupinu EIB. EIF poskytuje rizikové investice malým a středním podnikům, zejména novým firmám a firmám zaměřujícím se na technologie. Přebírá také záruky vůči finančním institucím (např. bankám) tím, že ručí za půjčky malým a středním podnikům. EIF neposkytuje firmám půjčky či finanční podporu, ani do žádných firem neinvestuje přímo. Pracuje skrze banky a jiné finanční prostředníky. Používá buď své vlastní finanční prostředky, nebo prostředky, které mu byly svěřeny EIB nebo Evropskou unií.

Program InnovFinTT je jedním z programů EIF, který podporuje oblast transferu technologií a komercializace výsledků výzkumu a vývoje investicemi do fondů transferu technologií, které investují v tzv. pre-seed a seed fázi (ve fázi vzniku) technologických spin-off společností. Cílem programu je akcelerovat technologické inovace především v oblastech klíčových technologií zahrnujících mj. ICT, MedTech a oblasti přírodních věd. Mimo jiné sem patří fondy vytvořené s předními evropskými výzkumnými institucemi jako je: KU Leuven/CD3 (Belgie), IP Group (Velká Británie), Chalmers Innovation Seed Fund (Švédsko), UMIP Premier Fund (Velká Británie), Karolinska Development (Švédsko) či nebo nedávno vzniklý fond KHAN I při Institutu Maxe Plancka (Německo).

Charles University Innovations Prague

CUIP je 100% vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií.

V roce 2020 CUIP již založilo tři spin-off společnosti – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů a GeneSpector s.r.o., která poskytuje komplexní, bezpečné, univerzální a rychlé řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. Na konci roku 2020 CUIP vstoupilo do společnosti FlexiCare s.r.o., jež bude do budoucna nabízet různým poskytovatelům know-how a licence v oblasti telemedicínských technologií vyvinutých Výzkumným centrem Albertov.

Sdílet článek
Čtěte dále...
Prohlédnout všechny články arrow